Skip to main content

Taggar

Svar på interpellation från Carina Örgård (V) om Stärkt vård för unga vuxna i hela Västra Götalandsregionen
Svar på interpellation från Cecilia Dalman Eek (S) om Blivande och nyblivna mammors ensamhet i coronatider
Svar på interpellation från Heikki Klaavuniemi (SD) om Nettoårsarbetare på sjukhus
Svar på interpellation från Håkan Lösnitsz (SD) angående användande av yt-nyckeltal i Närhälsans verksamheter
Svar på interpellation från Håkan Lösnitz (SD) om Regionen är redo för att massvaccinera sina invånare
GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2021 med komplettering i sammandrag
Kompletterande budget 2021

Kompletterande budget 2021

Dokument   •   2020-10-12 10:00 CEST

Detta dokument innehåller ett utdrag ur förslag till kompletterande budget 2021 som omfattar de nya texter som tillkommit jämfört med budget 2021 som beslutades i juni 2020 av regionfullmäktige. Dessutom omfattar dokumentet hela det uppdaterade ekonomiavsnittet i budgeten.

Budget 2021, inklusive komplettering för beslut i regionfullmäktige i november

Detta budgetdokument innehåller både budget för 2021 antagen av regionfullmäktige i juni 2020 samt kompletterande budget 2021 för beslut i regionfullmäktige 2-3 november.

Employer Brand Research 2020 - Västra Götalandsregionen
Kort sammanfattning - budgetförslag 2021

Kort sammanfattning - budgetförslag 2021

Dokument   •   2020-05-04 09:00 CEST

GrönBlå Samverkans budgetförslag för Västra Götalandsregionen år 2021
Interpellationssvar: Ambulanssjukvården i Södra Älvsborg
Interpellationssvar - Gör vi det vi kan för ungdomarna i Gullspång?