Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Projektbudget ska möta vårdskulden efter Covid-19

Projektbudget ska möta vårdskulden efter Covid-19

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2020 10:00 CEST

Nära 700 miljoner kronor satsas nu för att klara av den vårdskuld som uppstått i pandemins spår under nästa år. Detta klargör GrönBlå Samverkan när de idag presenterar sitt förslag till tilläggsbudget för 2021. Dessa insatser kommer att ske som ett projekt vid sidan av den budget som regionfullmäktige fattade beslut om i juni.

Pressträff idag: Presentation av kompletterande budget 2021

Pressinbjudan: GrönBlå Samverkan presenterar kompletterande budgetförslag 2021

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2020 09:00 CEST

GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen bjuder in till pressträff om förslag till kompletteringsbudget för 2021.

Slopat näringsförbud för vårdpersonal

Slopat näringsförbud för vårdpersonal

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2020 10:23 CEST

Grönblå samverkan vill underlätta möjligheten för vårdpersonal att påbörja anställning inom VGR. Likaså vill vi säkerställa kompetensförsörjningen inom vården och därför häva de restriktioner som karenskravet innebär för personalen och deras möjlighet till arbete.

Koldioxidbudget ska stärka klimatarbetet i Västra Götaland

Koldioxidbudget ska stärka klimatarbetet i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2020 16:17 CEST

Miljönämnden I Västra Götalandsregionen gav idag grönt ljus till en koldioxidbudget som omfattar hela länet. Syftet är att hjälpa länets aktörer se hur mycket utsläppen måste minska för att Västra Götaland ska kunna bidra till Parisavtalets mål om att hålla nere temperaturhöjningen under 2 grader. Nämnden slöt upp bakom GrönBlå Samverkans förslag om koldioxidbudget.

Donation av Covid-19 läkemedlet Remdesivir till Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2020 06:30 CEST

Region Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland har erbjudits, och för samtliga 21 regioners räkning accepterat, en donation av det antivirala läkemedlet Remdesivir från det tillverkande företaget Gilead Sciences. Region Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland gick i april ihop i ett fyrlänssamarbete för att gemensamt säkra tillgången till kritiska läkemedel för hela landet.

Västra Götalandsregionen mest attraktiva offentliga arbetsgivaren

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2020 13:40 CEST

Västra Götalandsregionen ses externt som Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare år 2020. Detta enligt Ranstad Employer Brand Research årliga undersökning. Undersökningen visar också att Västra Götalandsregionen ökat sin attraktivitet sedan mätningarna startades år 2018 med 11 procent.

Oroväckande låg tillgänglighet till BUP kräver handling

Oroväckande låg tillgänglighet till BUP kräver handling

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2020 08:30 CEST

GrönBlå Samverkan har fått kännedom om att det, trots återkommande ekonomiska tillskott, råder oroväckande låg tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västra Götalandsregionen. Därför uppdrar vi åt regionens tjänstemän att återkomma med lämpliga åtgärder som kan lösa tillgänglighetsproblematiken inom BUP.

Nu permanentas pilotprojektet Ungas Psykiska Hälsa

Nu permanentas pilotprojektet Ungas Psykiska Hälsa

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 15:50 CEST

Efter mycket goda utvärderingsresultat beslutade idag psykiatriberedningen att gå vidare med pilotprojektet Ungas Psykiska Hälsa (UPH), med syftet att permanenta konceptet i Västra Götalandsregionen.

Satsning på vägsträckningar vid Uddevalla och Grästorp

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 14:28 CEST

​Regionstyrelsen beslutade idag om att prioritera två nya objekt i den regionala infrastrukturplanen, dels på Väg 678 Bratteröd – Grohed i Uddevalla kommun och dels Förbifart Grästorp.

Bättre förutsättningar att klara kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 14:16 CEST

​Idag har regeringen och samarbetspartierna presenterat ett riktat stöd till landets regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Budgetförslag 2021 – ansvarstagande i en svår tid

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2020 09:00 CEST

I dag presenterar GrönBlå Samverkan budgetförslag 2021 för Västra Götalandsregionen. Det gör vi enligt tidsplan. Det är viktigt att i en extraordinär situation ta ansvar och visa politisk handlingskraft genom att hantera nuläget men även att staka ut vägen framåt och presentera en budget.

GRÖNBLÅ SAMVERKAN PRESENTERAR SITT BUDGETFÖRSLAG

GRÖNBLÅ SAMVERKAN PRESENTERAR SITT BUDGETFÖRSLAG

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 08:50 CEST

GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen bjuder in till pressträff om sitt budgetförslag för 2021.

Staten behöver stötta kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 08:00 CEST

​Västra Götalandsregionen har lyckats upprätthålla sin kollektivtrafik genom coronakrisen. Tåg och bussar har fortsatt att rulla, trots nya statliga krav och uppmaningar som lett till minskat resande. Att upprätthålla trafiken under rådande omständigheter kommer dock inte gratis. Nu blöder kollektivtrafiken ekonomiskt. Utan kompensation väntar ett stålbad redan om ett par månader.

Över 80% har fått fast läkarkontakt i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 08:50 CEST

De första resultaten av fastläkarreformen visar att 1,4 miljoner av Västra Götalandsregionens listade patienter har en fastläkare. 1 398 783 är registrerade att ha en fastläkare på någon av de 185 vårdcentraler som rapporterat och klarat gränsen. Det motsvarar 81% av de 1 724 672 som var listade på någon vårdcentral i regionen.

Huvudvärksvården behöver genomlysas

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2020 13:15 CEST

Huvudvärksvården i Västra Götalandsregionen behöver en genomlysning. Det finns fakta som tyder på att huvudvärkssyndrom, inklusive migrän, är underdiagnostiserade och underbehandlade. Därför lägger GrönBlå Samverkan ett initiativärende om detta till hälso- och sjukvårdsstyrelsen imorgon.

Fortsatt bättre löneutveckling för prioriterade yrkesgrupper inom sjukvården

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2020 13:51 CEST

​Västra Götalandsregionen har drivit på arbetet för att minska oskäliga löneskillnader i flera år. Det rör i synnerhet de yrkesgrupper som ligger längst ifrån lönemålbild. Dessa är till stor del de kvinnodominerade yrkesgrupper som har medellång akademisk högskoleutbildning.

Grönt ljus för närvårdscentrum med utökat utbud i Mariestad

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2020 12:26 CEST

​I dag beslutade regionstyrelsen att Mariestad ska bli pionjär för utvecklingen av en modell för framtidens nära vård i Västra Götaland. Genom att bland annat införa ett nytt så kallat digifysiskt arbetssätt kommer vårdutbudet nu att kunna utökas jämfört med det som finns i Mariestad i dag.

Rekordlåg kostnad för bemanningspersonal

Rekordlåg kostnad för bemanningspersonal

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2020 16:30 CET

Västra Götalandsregionen är en av de regioner som minskade kostnaderna för inhyrd personal under 2019. Under 2019 minskade hyrkostnaderna med 14 procent jämfört med 2018. Hyrkostnadernas andel av de egna personalkostnader uppgår till 1,9 procent, vilket är bland de lägsta i landet. Samtidigt ser vi att sjukskrivningarna minskar.

Den vänsternationalistiska oppositionen hotar sjukvården i Mariestad

Den vänsternationalistiska oppositionen hotar sjukvården i Mariestad

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2020 12:12 CET

En enad opposition bestående av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, valde att vid dagens regionstyrelsesammanträde att stoppa ett förslag för hur man ska kunna utveckla och stärka vården i Mariestad. GrönBlå Samverkan var beredda att gå på förslaget, som vi anser skapar goda förutsättningar för att även i framtiden kunna bedriva sjukvård i Mariestad.