Skip to main content

Delfinansiering för utveckling av Västra Stambanan

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2018 13:45 CEST

Regionutvecklingsnämnden beslutade idag att reservera 2 700 000 kronor som en delfinansiering för att ta fram förberedande utredning för utveckling av Västra stambanan på delen Göteborg-Alingsås.

- Västra Stambanan är en av landets viktigaste järnvägar och har stora kapacitetsproblem, säger Birgitta Losman (MP), ordförande regionutvecklingsnämnden. Underhållet av banan är eftersatt och det är väldigt trångt på just de två spåren mellan Göteborg och Alingsås. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att jobba vidare med Västra stambanan, nu går vi från regionen in och förstärker detta arbete. Vår satsning ska underlätta en satsning på fyra spår när nästa nationella infrastrukturplan ska tas fram för 2022-2033.

- Det här är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och de inblandade kommunerna, som är organiserade i Västra stambanegruppen, säger Ulf Eriksson (C), 1:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden. Idag trängs snabbtåg, regionaltåg, pendeltåg och godståg på banan och det finns en stor enighet mellan regionen och kommunerna om att göra den här satsningen. När nästa nationella infrastrukturplan ska tas ska det finnas utredningar klara så det bara är att sätta spaden i jorden.

Kontakt:

Ansvariga politiker
Birgitta Losman (MP), ordförande Regionutvecklingsnämnden, 0703-67 95 80

Ulf Eriksson (C), 1:e vice ordförande Regionutvecklingsnämnden, 0706-48 51 11

Ansvarig politisk sekreterare

Johan Hellström (MP), politisk sekreterare, 0702-825650