Gå direkt till innehåll
Den vänsternationalistiska oppositionen hotar sjukvården i Mariestad

Pressmeddelande -

Den vänsternationalistiska oppositionen hotar sjukvården i Mariestad

En enad opposition bestående av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, valde att vid dagens regionstyrelsesammanträde att stoppa ett förslag för hur man ska kunna utveckla och stärka vården i Mariestad. GrönBlå Samverkan var beredda att gå på förslaget, som vi anser skapar goda förutsättningar för att även i framtiden kunna bedriva sjukvård i Mariestad.

- Det är djupt beklagligt att den vänsternationalistiska oppositionen bromsar en nödvändig utveckling i Mariestad. Det är viktigt att påpeka att sjukvård har bedrivits i Mariestad ända sedan 1500-talet. Nu riskerar oppositionens agerande att hota de grundläggande förutsättningarna för att vård ska kunna bedrivas i Mariestad över huvud taget, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.


Detta innebär förslaget som oppositionen idag stoppade i regionstyrelsen:

Genom att bland annat införa ett nytt digifysiskt arbetssätt kommer vårdutbudet i Mariestad att utökas jämfört med det som finns idag.

Utgångspunkten för ett nytt närvårdscentrum i Mariestad är patienternas behov, inte vårdens organisation. Det kräver ett nytt arbetssätt där specialistvården vid Skaraborgs sjukhus och primärvården kommer att behöva arbeta integrerat. Ett arbetssätt som gör att patienten inte behöver fråga vart hen ska vända sig, utan att patienten oavsett åkomma ska ha en dörr in i vården. För att lösa detta kommer invånarna i Mariestad få ett bredare utbud jämfört med idag.

En av lösningarna för ett utökat utbud är att primärvården och specialistsjukvården inom Skaraborgs sjukhus träffar patienten antingen tillsammans eller var för sig via digitala konsultationer inom hjärt-, hud-, lung- och njursjukdomar. Det innebär exempelvis att en remiss vidare in i specialistsjukvården för ett första besök kan undvikas, eftersom specialist redan kan finnas digitalt närvarande vid primärvårdsbesöket hos exempelvis en allmänläkare.

Det kommer också att finnas tillgång till röntgen drop-in, tillgång till specialistsjukvård inom psykisk ohälsa, både för barn och vuxna, där utbudet av e-tjänster utökas. Integrerat med primärvården kommer också specialistsjukvården att ha verksamhet för vissa patientgrupper som till exempel barn- och ungdomsmedicin och ögonsjukvård.

Presskontakt
Max Törnqvist
Politisk sekreterare
Tel. 070-085 26 99 

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Torbjörn Colling

Presskontakt Politisk sekreterare (M) Kommunikationsansvarig 0700-82 52 19

Linus Sandkvist

Presskontakt Politisk sekreterare (MP) Pressansvarig 0768-29 57 32

Nanna Siewertz Tulinius

Presskontakt Politisk sekreterare (L) Pressansvarig 0700-85 27 96

Max Törnqvist

Presskontakt Politisk sekreterare (C) Pressansvarig 0700-85 26 99

Thomas Palmgren

Presskontakt Politisk sekreterare (KD) Pressansvarig 0762-13 39 21