Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Donation av Covid-19 läkemedlet Remdesivir till Sverige

Region Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland har erbjudits, och för samtliga 21 regioners räkning accepterat, en donation av det antivirala läkemedlet Remdesivir från det tillverkande företaget Gilead Sciences. Region Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland gick i april ihop i ett fyrlänssamarbete för att gemensamt säkra tillgången till kritiska läkemedel för hela landets räkning med anledning av Covid-19 pandemin. Det är via denna modell som Remdesivir nu ska distribueras ut till regionerna utifrån behov.

Efterfrågan i världen och behovet för vissa svårt sjuka patienter av antiviralt läkemedel vid behandling av Covid-19 är stort. Remdevisir har hittills funnits att tillgå för licensförskrivning i Sverige samt inom ramen för klinisk prövning och är nu det första läkemedlet mot covid-19, som rekommenderas för godkännande i EU. En nationell expertgrupp har satts samman för att sköta fördelningen mellan de 21 regionerna utifrån behov.

- I Västra Götaland minskar antalet inlagda personer med Covid-19 långsamt men det är fortfarande många som vårdas på våra sjukhus. Det är betydelsefullt att få tillgång till läkemedel som Remdesivir, som kan vara en möjlig hjälp för svårt sjuka Covid-19 patienter, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen. Han tillägger också att testningen kommit igång på bred front vilket medför att fler nås av information och förhållningsregler, vilket kan bidra till minskad smittspridning och minskat antal sjuka.

- Nästan 2200 personer har mist livet i Covid-19 bara i Stockholm och idag är det 570 individer som vårdas och kämpar, vissa för sitt liv, i intensivvården och på sjukhus runt om i regionen. Vi har en hög överlevnadsgrad i Stockholmsvården, men vår förhoppning är att med det här läkemedlet ska kunna rädda ännu fler liv, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm.

- Skåne har haft ett jämnt inflöde av Covid-19-patienter i sjukvård och intensivvård. Mycket har hängt på att man successivt utvecklar vården och omhändertagandet, vi vill kunna ge behandling som räddar liv och gör sjuka friska snabbare. Med denna donation får vi tillgång till Remdesivir, vilket. vi hoppas ska göra oss ytterligare kapabla att vårda de sjuka, säger Carl-Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

- I Östergötland ser vi ut att ha tagit oss igenom den värsta fasen och antalet inlagda nu är ungefär än hälften av antalet i april. Samtidigt ser vi inte längre samma nedåtgående trend utan vi tycks ligga på något av en platå sett till antalet inlagda patienter. Det är välkommet att vi får tillgång till Remdesivir, för att kunna utgöra ett alternativ vid behandling av covid-19, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland.

FAKTA:

Donationen:

Mot bakgrund av det pågående utbrottet av COVID -19 har Fyrlänsgruppen, för samtliga regioners räkning, mottagit en donation av prövningsläkemedlet Remdesivir från Gilead Sciences för att möjliggöra behandling av svårt sjuka COVID-19 patienter i Sverige. Donationen är ett viktigt steg framåt i samarbetet mellan Sveriges regioner och läkemedelsindustrin för att snabbt svara på den pågående Covid-19-pandemin.

Donationen accepterades genom ordförandebeslut den 10 juni 2020 av respektive regionstyrelseordförande i de fyra regionerna.

En nationell expertgrupp har satts samman av NPO (nationella programområden) Infektion för att sköta fördelningen av läkemedlet ut i landet utifrån behov.

Fyrlänssamarbetet:

Sveriges 21 regioner har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ett nära samarbete när det gäller att säkra läkemedelsförsörjningen i Sverige relaterat till Covid-19.

Regionerna Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland (Fyrlän) har från övriga regioner fått i uppdrag att köpa in läkemedel som bedöms som de mest centrala och kritiska baserat på ökade behov.

Remdesivir:

Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 i världen finns ett behov av att snabbt hitta behandlingar och förebyggande medicinska åtgärder.

Remdesivir är det första läkemedlet mot covid-19, som rekommenderas för godkännande i EU.

Ämnen

Presskontakt

Torbjörn Colling

Torbjörn Colling

Presskontakt Politisk sekreterare (M) Kommunikationsansvarig 0700-82 52 19
Max Törnqvist

Max Törnqvist

Presskontakt Biträdande kommunikationsansvarig (C) Pressansvarig 0700-85 26 99

Thomas Palmgren

Presskontakt Politisk sekreterare (KD) Pressansvarig 0762-13 39 21
Pär Gustafsson

Pär Gustafsson

Presskontakt Politisk sekreterare (L) Pressansvarig 072-1454698
David Andreas

David Andreas

Presskontakt Politisk sekreterare (MP) Pressansvarig 0720850176

Välkommen till GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen!

Den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen - Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.

GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen