Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Utökat utbud i Mariestad som pionjär för framtidens nära vård

Mariestad kommer nu att bli pionjär för utvecklingen av en modell för framtidens nära vård i Västra Götaland. Genom att bland annat införa ett nytt digifysiskt arbetssätt kommer vårdutbudet att utökas jämfört med det som finns i Mariestad idag.

Utgångspunkten för ett nytt närvårdcentrum i Mariestad är patienternas behov, inte vårdens organisation. Det kräver ett nytt arbetssätt där Skaraborgs sjukhus specialistvård och primärvården kommer att behöva arbeta integrerat. Ett arbetssätt som gör att patienten inte behöver fråga vart hen ska vända sig, utan att patienten oavsett åkomma ska ha en dörr in i vården. För att lösa detta kommer invånarna i Mariestad få ett bredare utbud jämfört med idag.

En av lösningarna för ett utökat utbud är att primärvården och specialistsjukvården inom SkaS träffar patienten antingen tillsammans eller var för sig via digitala konsultationer inom hjärt-, hud-, lung- och njursjukdomar. Det innebär exempelvis att en remiss vidare in i specialistsjukvården för ett första besök kan undvikas, eftersom specialist redan kan finnas digitalt närvarande vid primärvårdsbesöket hos exempelvis en allmänläkare.

Det kommer också att finnas tillgång till röntgen drop-in, tillgång till specialistsjukvård inom psykisk ohälsa, både för barn och vuxna, där utbudet av e-tjänster utökas. Integrerat med primärvården kommer också specialistsjukvården att ha verksamhet för vissa patientgrupper som till exempel barn- och ungdomsmedicin och ögonsjukvård.

- Förslaget att göra Mariestad till pionjär för hur vi i Västra Götalandsregionen kan utveckla framtidens vård är utmärkt. Ur ett patientperspektiv innebär det en ökad närhet till ett större vårdutbud och att till exempel kunna få träffa en specialist direkt om så behövs utan vare sig remiss, kö eller tidskrävande resa. Det är ett stort steg framåt i omställningen för en mer nära vård och till stor fördel för de boende i Mariestad, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

- Det känns riktigt bra att vi nu kan ta ett steg i rätt riktning i Mariestad. I stället för dagens mycket begränsade utbud kan vi med detta koncept erbjuda så mycket mer för en jämlik individbaserad sjukvård. säger Pär Johnson (L), ordförande för Skaraborgs sjukhusstyrelse.

- Äntligen kan vi bredda utbudet och få mer nära vård genom att vårdcentralen och specialistvården kan samverka, via digitala rum på vårdcentralen kan man mötas, som gör att patientresorna till sjukhuset minskar, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Detta är ett stort steg framåt i omställningen för mera nära vård. Här är primärvården och vårdcentralerna första instans och tillsammans med Skaraborgs sjukhus kommer vi kunna samverka mera integrerat kring patientens situation och behov, säger Monika Beiring (M), ordförande för Närhälsan.

- Omställningen av Mariestads sjukhus kommer innebära att fler patienter snabbare får rätt behandling och hjälp med sina åkommor. Invånarna i norra Skaraborg får en lättillgängligare vård bland annat via digitala möjligheter att vid behov få direkt access till specialistläkare, säger Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.

Kommentarer:
Johnny Magnusson (M), tel. 0730-98 48 00
Regionstyrelsens ordförande

Pär Johnson (L), tel. 0709-42 30 13
Ordförande, Skaraborgs sjukhus styrelse

Gunilla Druve Jansson (C), tel. 0707-99 51 83
Ordförande, Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Monika Beiring (M), tel.0707-15 37 25
Ordförande, Närhälsans styrelse

Johan Abrahamsson (M), tel. 0501-75 50 61
Kommunstyrelsens ordförande i Mariestad

Presskontakt:

Torbjörn Colling (M), tel. 070-082 52 19

Kommunikationsansvarig GrönBlå Samverkan

Ämnen

Presskontakt

Torbjörn Colling

Presskontakt Politisk sekreterare (M) Kommunikationsansvarig 0700-82 52 19

Linus Sandkvist

Presskontakt Politisk sekreterare (MP) Pressansvarig 0768-29 57 32

Nanna Siewertz Tulinius

Presskontakt Politisk sekreterare (L) Pressansvarig 0700-85 27 96

Max Törnqvist

Presskontakt Politisk sekreterare (C) Pressansvarig 0700-85 26 99

Thomas Palmgren

Presskontakt Politisk sekreterare (KD) Pressansvarig 0762-13 39 21

Relaterat material