Gå direkt till innehåll
Nu söker vi en utvecklingsingenjör med erfarenhet av processutveckling eller avloppsvattenrening.
Nu söker vi en utvecklingsingenjör med erfarenhet av processutveckling eller avloppsvattenrening.

Nyhet -

Nu söker vi en utvecklingsingenjör

Är det du som kommer hjälpa oss att förbättra Gryaabs reningsprocesser? 

Nu söker vi en utvecklingsingenjör med erfarenhet av processutveckling eller avloppsvattenrening. Du kommer bland annat arbeta i olika projekt som syftar till att förbättra tekniska lösningar för Ryaverkets reningsprocesser och slambehandling. Du arbetar med att hitta nya och bättre metoder inför framtiden där ett viktigt mål är att kunna rena mer vatten på ett bättre sätt och med mindre resurser.

Läs mer om tjänsten och ansök via Offentliga jobb senast den 30 september. #gryaab #utvecklingsingenjör #tillsammansförettrenarehav


Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Ann Mattsson

Ann Mattsson

Avdelningschef Utveckling, kvalitet och miljö

Robert Kulka

HR-specilaist Stab 031-64 74 00

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg