Pressmeddelande -

Försäljningsutveckling, april

H&M-koncernens försäljningsökning blev under april månad 2006 nio procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsökning per månad i procent exklusive valutakursförändringar: 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 December 16 11 13 14(4) Januari 18 14 5 15(5) Februari 10 13 6 11(2) Mars 8 7 20 0(-8) April 12 13 15 9(1) Maj 9 7 18 Juni 8 15 18 Juli 8 14 12 Augusti 5 15 17 September 6 10 7 Oktober 10 9 10 November 4 24 11 Helår 9 12 13 Siffran inom parantes representerar försäljningsutvecklingen i jämförbara butiker. Totalt antal butiker per den 30 april 2006 uppgick till 1.239 (1.116). Maj månads försäljningsutveckling publiceras i samband med sexmånadersrapporten onsdagen den 21 juni kl 08.00. Rolf Eriksen VD Kontaktperson: Nils Vinge 08-796 5250

Ämnen

  • Skönhet