Gå direkt till innehåll
Philippe Höij, medgrundare till AID IT TO.
Philippe Höij, medgrundare till AID IT TO.

Nyhet -

Hack the Crisis-teamet AID IT TO bygger plattform där krisorganisation och civilsamhälle möts

När coronapandemin blev ett faktum stod många inom vård och omsorg inför en akut brist på kvalitetssäkrad skyddsutrustning. Behövande sökte hjälp via sociala medier och näringslivet och frivilliga slöt upp och ville hjälpa till. Men det saknades ett plats där behövande och hjälpare kunde mötas. Det var ingången till idén bakom Hack the Crisis-bidraget AID IT TO; en plattform där civilsamhälle och näringsliv kan hjälpa samhällsfunktioner i nöd.

Med devisen ”det måste vara lätt att göra rätt” och systemtänkande vill AID IT TO bygga en digital plattform som gör det enkelt att i kris be om, få och ge rätt hjälp, på ett säkert sätt. Flera kommuner kan samverka och tillsammans annonsera behov av t ex skyddsutrustning, kvalitetskrav och regler samt hur man kvalificerar sig som leverantör. Så får leverantörer och frivilliga en tydlig väg att bidra och hjälpa till. Anskaffningen sker kontrollerat och av rätt funktion, och medarbetarna i vården kan fortsätta arbeta utan oro eller störningar

Med en plattform, som koordineras av den etablerade krisorganisationen, ökar chanserna att behoven kan förmedlas till människor därute som vill hjälpa till och att hjälpen kommer in på rätt sätt, säger Philippe Höij medgrundare till AID IT TO.

Under regeringens och DIGG:s digitala hackaton Hack the Crisis den 3-6 april tog teamet kontakt med de offentliga verksamheter som har ansvar för krishanteringen och tillsammans togs konceptet bakom AID IT TO fram.

Vi vann inte men vi har kommit väldigt långt de drygt tre månader som gått sedan Hack the Crisis ägde rum. Idag har vi startat bolag och är utvecklande part i ett Vinnova-finansierat projekt med Länsstyrelsen Skåne och tre kommuner som behovsägare, samt RISE – Research Institute of Sweden AB som går in med kvalitets- och certifieringsexpertis. Projektet är nu pilot för den nationella krissamverkan som sker mellan länsstyrelserna och kommunerna kring anskaffning av skyddsutrustning. I nästa kris kan länsstyrelserna möjliggöra gränsöverskridande krissamverkan kring en ny situation. Då anpassas plattformen naturligt för det, avslutar Philippe Höij.

AID IT TO siktar även på att ta steget utanför Sveriges gränser. Efter Hack the Crisis deltog teamet i EU kommissionens hackaton #EUvsVirus den 24-26 april. Lösningen kom till final vilket lett till att fler europeiska krisorganisationer visat intresse.

AID IT TO är en av de idéer som gått vidare efter det svenska hackatonet Hack the Crisis den 3–6 april, ett rekord-hackaton online som samlade över 7 000 deltagare och resulterade i över 530 bidrag för att hitta samhällslösningar i kampen mot corona. Hackatonet genomfördes av DIGG och regeringskansliet som en del av Hack for Sweden, i samband med att DIGG i slutet av mars tog över efter Arbetsförmedlingen som tidigare haft uppdraget.

Hack for Sweden startade 2014 som ett hackaton, dvs. en form av en innovationstävling för att främja användningen av öppna data. Under ledning av Arbetsförmedlingen växte initiativet och skapar i dag värdefulla kopplingar mellan över 100 olika offentliga och privata aktörer i Sveriges innovationssystem. Hack for Sweden har både utbildat myndigheter i öppna data och bidragit till en mer datadriven kultur inom offentlig förvaltning. Enligt OECD är Hack for Sweden ett bra exempel på hur medborgare, företag, civilsamhället och andra intressenter kan engageras i datadrivet samskapande av samhällsnytta. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Hack for Sweden är ett offentligt initiativ för att inspirera och visa värdet av öppna data som under åren skapat värdefulla kopplingar mellan olika aktörer i Sveriges innovationssystem. I mars 2020 tog DIGG - Myndigheten för digital förvaltning över regeringsuppdraget och efter succén med Hack the Crisis våren 2020 har konceptet utvecklats under namnet Hack for Sweden 365. Tanken är att gå ifrån ett årligt innovationsevent till att skapa fler mer riktade innovationstävlingar (hackatons) där för-identifierade samhällsbehov och realiserbara lösningar står i fokus. Konceptet testas nu genom höstens hackaton.

Presskontakt

Inger Greve

Inger Greve

Presskontakt Kommunikatör | Press Officer Hack for Sweden | Hack the Crisis +46 771 11 44 00

Relaterade nyheter