Lars Sätterberg ny utvecklingschef i Hagfors kommun

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2019 16:56 CET

Igår blev det klart att Lars Sätterberg blir ny utvecklingschef på Hagfors kommun. Lars kommer närmast från Karlstads kommun där han under lång tid jobbat med kommunala utvecklingsfrågor i sin roll som ekonomidirektör och VD i Karlstads Stadshus AB.

Träffa oss på Hotspot på Karlstads Universitet

Nyheter   •   Feb 07, 2019 16:44 CET

På onsdag den 13 februari finns vi med på studenternas jobbmässa Hotspot på Karlstads Universitet.

Vi säkrar Sundbron för dig

Nyheter   •   Feb 05, 2019 15:16 CET

Hängbron över Värmullssundet, i folkmun känd som Sundbron, har fått en liten förändring.

Hagfors kommuns arbete uppmärksammades på Region Värmlands workshop

Nyheter   •   Jan 30, 2019 08:57 CET

Idag hölls workshopen "Selma och Gustav" som fokuserar på den äldre värmlänningens hälsa. Under konferensen lyftes Hagfors kommun och sjuksköterskeorganisationens goda arbete fram som ett gott exempel.

PRESSINBJUDAN - FÖRSTA SPADTAGET FÖR NY KONSTSNÖANLÄGGNING I HAGFORS

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2008 08:20 CET

På måndag morgon påbörjas grävarbetet för en ny konstsnöanläggning vid
Vågbackens elljusbana i Hagfors. Arbetet med att färdigställa den nya
anläggningen förväntas vara klart på en vecka.

Det är Kjell Ottosson, ägare av Hagfors Elmontage AB, som är den drivande
kraften bakom denna längdskidsatsning och som finansiellt tar det största
ansvaret. Tillsammans med Hagfors Skidförening och Hagfors kommun har nu
alla pusselbitar placerats tillrätta och arbetet med att lägga nya
vattenledningar kan nu genomföras.

Media bjuds in till en enklare tillställning för att beskåda de första
spadtagen samt givetvis träffa representanter från ovan nämnda aktörer.

Plats: Vågbackens elljusspår, Hagfors
Tidpunkt: Måndag 1 december kl 09.30-10.00

Läs vidare »

IMORGON KOMMER GULD-ANDERS HEM TILL HAGFORS

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2008 08:47 CEST

Hagfors kommun arrangerar tillsammans med partners ett officiellt välkomstmottagande för Anders Olsson vid Hagfors Stadshus imorgon lördag den 20 september med start kl 14.00. Konferencier för tillställningen är Sandra Dahlberg. På scen kommer även att finnas gamla bekanta till Anders som berättar om sina minnen längs Anders väg till flerfaldig paralympisk mästare.

- Vi vill givetvis att Anders ska känna sig riktig varmt välkommen hem, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Dahlqvist.

PRAKTISK INFORMATION

 • Kontaktperson för praktiska frågor kring eventet är Jocke Åhs, 070-661 54 22.
 • Mediaparkering kan lösas vid kontakt med Jocke i god tid innan arrangemanget.
 • Mediazon kommer att finnas utanför stadshuset
 • Möjlighet till intervjuer finns i samband med arrangemanget
 • Kontaktperson för övriga frågor, se nedan.

GLENN OLSSON

Utvecklingsledare - Development Manager

HAGFORS KOMMUN

glenn.olsson@hagfors.se - www.hagfors.se

M +46 70 269 10 68 - T +46 563 187 76 - F +46 563 187 08

Geijersvägen 8, SE-683 40 Uddeholm, Sweden

HAGFORS KOMMUN SE-683 80 Hagfors, Sweden

T +46 563 185 00 - F +46 563 137 80 - kommun@hagfors.se - www.hagfors.se

Läs vidare »

HÖGTRYCK INOM TURISTNÄRINGEN I HAGFORS KOMMUN

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2008 14:07 CEST

Sommaren har varit framgångsrik för turistnäringen i Hagfors Kommun. Den
trafikmätning som genomfördes inom ramarna av Klarälvsprojektet längs
riksväg 62 och på Hammarö visar att Hagfors Kommun är den kommun där störst
andel utländska personfordon passerar.

- Enligt den trafikmätning som genomfördes under en av sommarens
högsäsongsveckor, vecka 29, så har närmare 40% av alla utländska
personfordon som färdats längs riksväg 62 eller på Hammarö under den
aktuella mättiden passerat Hagfors kommun, säger Annika Hansson,
Klarälvsprojektet.

Bilden av den täta turistströmmen bekräftas även av företagen inom
turistnäringen som vittnar om en markant ökning av turister i kommunen under
sommaren.

- Eftersom jag äger butiker i både Sunne och Hagfors kan jag se att
sommarhandeln i Hagfors gått ikapp och kanske till och med förbi Sunne.
Detta trots att Sunne fortsatt visar på bra sommarförsäljning, säger
Hans-Göran Lundquist butiksägare inom elektronikkedjan Expert.

- Det har varit oerhört mycket utländska gäster i Hagfors i sommar, men jag
märker att även fler besökare från Värmland gör dagsturer till Hagfors, till
och med Karlstadsborna börjar leta sig till Hagfors, säger Marie Danielsson
på Madson i Hagfors.

- På fredagarna så brukar vi normalt under högsäsong ta in 10 containrar med
varor, i sommar när det var som värst var vi uppe i 18. Trots att vi nyligen
byggt ut så var det ändå kaos och alldeles för trångt, säger Ulrika Persson
Åhström vid Åhströms Livs i Råda.

- Vi har haft fullbelagt hela sommaren, det är nästan skönt att det börjar
lugna ner sig nu. Vi har jobbat både natt och dag i sommar säger Trees van
Alphen vid Rådastrands Camping.

Hagfors kommun ser glädjande på denna utveckling och undersöker nu
möjligheten att förbättra turistnäringens strategiska hantering inom
kommunen.

- Turistnäringen är en viktig del av vårt näringsliv som har bra
förutsättningar för fortsatt tillväxt i Hagfors kommun. Vi har mycket kvar
att utveckla och jag märker att företagen är sugna på att leta nya sätt att
samarbeta och växa tillsammans. Näringen är dock komplex där flera branscher
måste samarbeta tätt tillsammans för att skapa en helhet, där har vi mycket
kvar att jobba på. Det bästa med näringen är att när den växer så skapas
också arbetstillfällen. Turistnäringen i Sverige har växt från 100 000
helårsverken till 150 000 helårsverken under de senaste 10 åren, idag är den
större än skogsbruket. Dessutom är det stora exportvärden som skapas, något
som givetvis stärker både statens, regionens och kommunens ekonomier säger
Glenn Olsson utvecklingsledare på Hagfors kommun.

Det är viktigt att påpeka att Klarälvsprojektets siffror enbart visar det
aktuella värdet under mättiden och ännu inte kan användas för att jämföra
eventuella förändringar, då det är den allra första räkningen i en serie
planerade trafikmätningar. För att se förändringar i den turistiska
sommartrafiken längs riksväg 62 planerar Klarälvsprojektet att upprepat
genomföra trafikmätningen under ett par års tid.

Kontakter:
Annika Hansson, projektassistent Klarälvsprojektet, 070-662 23 89
Hans-Göran Lundquist, butiksägare Expert, 0563-120 10, 070-812 01 00
Marie Danielsson, butiksägare Madson, 0563-124 24
Ulrika Persson Åhström, ägare ICA Nära Åhströms Livs, 0563-600 65
Trees van Alphen, ägare Rådastrands Camping, 076-823 66 15, 0563-605 60

Läs vidare »

Officiellt välkomstmottagande för paralympiske mästaren Anders Olsson

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2008 16:05 CEST

Hagfors kommun arrangerar tillsammans med partners ett officiellt välkomstmottagande för Anders Olsson vid Hagfors Stadshus lördagen den 20 september med start kl 14.00.

 • Kontaktperson för praktiska frågor kring eventet är Jocke Åhs, 070-661 54 22.
 • Mediaparkering kan lösas vid kontakt med Jocke i god tid innan arrangemanget.
 • Mediazon kommer att finnas utanför stadshuset
 • Möjlighet till intervjuer finns i samband med arrangemanget
 • Kontaktperson för övriga frågor, se nedan.

GLENN OLSSON

Utvecklingsledare - Development Manager

HAGFORS KOMMUN

glenn.olsson@hagfors.se - www.hagfors.se

M +46 70 269 10 68 - T +46 563 187 76 - F +46 563 187 08

Geijersvägen 8, SE-683 40 Uddeholm, Sweden

HAGFORS KOMMUN SE-683 80 Hagfors, Sweden

T +46 563 185 00 - F +46 563 137 80 - kommun@hagfors.se - www.hagfors.se

Läs vidare »

INBJUDAN TILL PRESSMÖTE: Utveckling kring Älvstrandsbadet

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2008 08:56 CEST

Välkommen till ett pressmöte där Hagfors kommun informerar om planer för
framtida drift av Älvstrandsbadet. (Se bilaga)

På mötet deltar:
Mikael Dahlqvist, kommunstyrelsens ordförande
Åsa Johansson, tekniska utskottets ordförande
Anders Roos, ansvarig Älvstrandsbadet
Werner Biehl, Älvstrandsbadet AB/WB Bowling

Plats: Hagfors Stadshus, Mikael Dahlqvist
Tid: Måndag 15 sept kl 13.30


Välkomna!


Glenn Olsson
Utvecklingsledare - Development Manager
HAGFORS KOMMUN

glenn.olsson@hagfors.se - www.hagfors.se
M +46 70 269 10 68 - T +46 563 187 76 - F +46 563 187 08
Geijersvägen 8, SE-683 40 Uddeholm, Sweden

HAGFORS KOMMUN SE-683 80 Hagfors, Sweden
T +46 563 185 00 - F +46 563 137 80 - kommun@hagfors.se - www.hagfors.se

 

Tekniska utskottet


Utvidgat samverkansavtal kring driften av Älvstrandsbadet

WB Bowling har ett samverkansavtal med Hagfors kommun där kommunen köper kassatjänst av det närliggande WB Bowling. WB Bowling arrenderar lokaler till bowlingverksamhet och kafeteria av kommunen. Kafeterian nyttjas dagtid främst av elever och kvällstid av badare, idrottare och bowlare. WB Bowling har bekostat stora delar av den utbyggnad av bowlingverksamheten i form av inventarier i banor och kök som gjordes i samverkan med kommunen.

Med syfte att ytterligare kunna få samordningsvinster mellan bowlingverksamheten, kafeterian och badet har parterna arbetat fram ett förslag på utvidgning av samverkansavtalet. Parter är Hagfors kommun och Älvstrandsbadet AB, till 100 % ägt av WB Bowling. Avtalet reglerar villkor för tjänsteköp, där Hagfors kommun utvidgar nu­varande tjänsteköp till att gälla alla badrelaterade tjänster på Älv­strandsbadet (verksamhetsövergång). Hagfors kommun ansvarar för badets tekniska drift och underhåll. Utveckling och utvärdering av verksamheten ska ske i samråd.

Älvstrandsbadet AB ska leverera tjänster som uppfyller politiska an­tagna målsättningar för verksamheten. Dessa regleras i två dokument, som biläggs avtalet.

1. Verksamhetsmål för Älvstrandsbadet, antaget av tekniska ut­skottet gällande kommunens övergripande målsättning för bad­verksamheten, i huvudsak för att trygga allmänhetens önskemål om utbud och tillgänglighet. Här villkoras vissa krav, och regleras hur de ska följas upp.

2. Riktlinjer för badverksamhet för skolan, antaget av barn- och bild­ningsnämnden, beskriver hur simundervisning ska bedrivas, vilka simfärdighetsmål som skall uppnås i olika åldrar och reglerar till­gängligheten på skolbad (hur många badlektioner elever ska få). Även här ska en uppföljning ske av måluppfyllelse tillsammans med skolans personal.

Förslag på beslut

Kommunfullmäktige godkänner före­slaget samverkansavtal mellan Hagfors kommun och Älvstrandsbadet AB att gälla från 2009-01-01 - 2012-12-31 med möjlighet till 1 års förlängning och på i övrigt angivna villkor.

Anna Sjörs

Teknisk chef

Läs vidare »

Företagare i Hagforsregionen vill utvecklas

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2008 08:50 CEST

Kommunstyrelsens tekniska utskott inom Hagfors kommun hade vid gårdagens sammanträde tre ärenden där företagare visat intresse att köpa kommunala fastigheter för nyetablering alternativt utveckling av näringsverksamhet.1. Denteus AB vill köpa fastigheten ”Gustavagården” i syfte att öppna tandklinik.

2. Startplattan 862222 AB vill köpa fastigheten ”Triangelgården” i syfte att etablera kontorslokaler.

3. Indian Wood AB vill köpa industrimark i syfte att uppföra ett specialsågverk.Hagfors kommuns tekniska utskott ställde sig positiva till försäljning. Slutligt beslut i dessa ärenden fattas av kommunfullmäktige den 3 juni.Kontaktpersoner:Joaquin Gutierrez, Denteus AB, mobil 0735-22 65 25

Jacob Russchen, Startplattan 862222 AB (lagerbolag), mobil 0730-47 29 70

Börje Littorin, Indian Wood AB, mobil 070-577 68 23

Åsa Johansson, Tekniska utskottets ordförande – Hagfors kommun, mobil 070-880 71 53Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • jegvnngqy.xzfrnviduhbeuhrghx@hfhagpdfonzrszl.scqeey
 • 0563-18729

Om Hagfors kommun

Här finns ett gôtt liv!

Hagfors ligger i hjärtat av Värmland. Vår ryggrad är Klarälven, Sveriges längsta älv som förenar vår kommun. Hagfors är fyllt av modigt fôlk med framåtanda som lever sida vid sida med naturens krafter, med vildmarken alldeles runt knuten. Här finns en flygplats, ett internationellt näringsliv, högkvalitativa matproducenter och ett aktivt föreningsliv. Här skapar vi en attraktiv kommun tillsammans.

Adress

 • Hagfors kommun
 • Dalavägen 10
 • 68380 Hagfors
 • Sverige