Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Tillfälligt flyttade hållplatser på Stora Torg i Halmstad

På måndag (28 januari) flyttas busshållplatserna tillfälligt på Stora Torg i Halmstad, ca 50 meter västerut, mot Torgkiosken.

När Halmstad kommun reparerar kantstenarna vid busshållplatsen på Stora Torg, flyttar vi båda busshållplatserna tillfälligt. De tillfälliga hållplatserna finns kvar på Stora Torg, men ligger i stället cirka 50 meter västerut, mot Torgkiosken. Flytten gäller från måndag 28 januari kl 09:00 till tisdag 5 februari kl 12:00. Flytten av hållplatserna innebär inga andra förändringar i busstrafiken runt Stora Torg i Halmstad.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Peter Gyllander

Peter Gyllander

Presskontakt Press- och Informationschef 0346-712 505
Yasmine Möllerström Henstam

Yasmine Möllerström Henstam

Presskontakt Kommunikations- och Marknadschef 0346-712 505

Hallandstrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Halland

Region Halland har ansvar för kollektivtrafiken i Halland och är ensam ägare av Hallandstrafiken AB. Hallandstrafiken har även genom samverkansavtal uppdraget att utföra sjukresor, färdtjänst och skolskjuts.

För oss på Hallandstrafiken står kunden och kundbemötandet i fokus. Vi är med kunden genom hela resan, med alla produkter och tjänster som behövs för resandet. 

Under 2020 har världspandemin påverkat resandet med kollektivtrafiken mycket kraftigt och resandet har därför minskat under 2020. Under 2020 gjordes cirka 12 miljoner resor, 2019 gjordes nära 20 miljoner resor med Hallandstrafiken. Vi erbjuder tågtrafik med Öresundstågen, Krösatågen, Pågatågen och Västtågen. Busstrafik i form av linjetrafik och skolskjuts, och anropsstyrd trafik som inkluderar färdtjänst, sjukresor och närtrafik. 

Idag är vi nära 90 medarbetare. Vi arbetar med allt från trafikplanering och trafikutveckling till IT-lösningar, miljö, ekonomi, information och marknadsföring. Vi är dessutom bokningscentral för länets sjukresor och för färdtjänstresorna i Laholms, Halmstads, Falkenbergs, Varbergs och Hyltes kommuner. Vi har också fem kundservicebutiker som säljer resor inom och utanför Halland. 

Hallandstrafiken AB
Box 269 (Besök Holgersgatan 29)
311 23 Falkenberg