Gå direkt till innehåll
Kollektivtrafikplan 2022
Kollektivtrafikplan 2022

Pressmeddelande -

Hallandstrafikens beslut om Kollektivtrafikplanen 2022

Fredagen den 18 juni fastställde Hallandstrafikens styrelse kollektivtrafikplanen för 2022-2024. Kollektivtrafikplanen utgår från fastställda mål och principer i det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet.

Beslutet som fattades innebär att tidtabellen för Öresundståg justeras vilket möjliggör resor till och från tågstationen i Åsa på lördagar och söndagar. Att Öresundstågen från Danmark föreslås stanna vid Åsa station är en tillfällig lösning som inte påverkar restiderna från exempelvis Falkenberg. Det innebär också att det utökade utbudet inom testperioden på Halmstad-Nässjöbanan avslutas och en återgång till en tidtabell med fem turer per vardag och riktning, respektive fyra turer per helgdag och riktning.

Efter genomförd remissrunda med kommunerna och med hänsyn till den plan som regeringen presenterade i maj 2021, med fem steg för att avveckla restriktioner som tagits fram med anledning av pandemin och där tidpunkt för steg fyra och fem ännu inte är beslutade, valde styrelsen att avvakta med neddragningarna inom busstrafiken.

- Med tanke på osäkerheten kring hur resandet och resbehov kommer att förändras efter pandemin känns det rimligt att avvakta med neddragningarna i busstrafiken. Vi fortsätter därför att noggrant följa hur pandemin utvecklas och hur det i sin tur påverkar resandet, säger Hallandstrafikens ordförande Gösta Bergenheim.

Utifrån de strategiska val och prioriteringar som finns i trafikförsörjningsprogrammet arbetar Hallandstrafiken årligen fram en kollektivtrafikplan för de kommande tre åren. Syftet med kollektivtrafikplanen är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i programmet i verksamheten, exempelvis genom trafikförändringar. I kollektivtrafikplanen görs också en uppföljning på utvecklingen för ett antal utvalda nyckeltal framför allt kopplat till marknadsandel, resande, nöjdhet och miljö. Framtagandet av kollektivtrafikplanen sker i dialog med kommunerna i länet.

De beslutade förändringarna i kollektivtrafikplanen genomförs i samband med tidtabellskiftet i december 2021.

För ytterligare information kontakta;

Gösta Bergenheim, styrelseordförande: 0706- 288101.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Halland har ansvar för kollektivtrafiken i Halland och är ensam ägare av Hallandstrafiken AB. Hallandstrafiken har även genom samverkansavtal uppdraget att utföra sjukresor, färdtjänst och skolskjuts.

För oss på Hallandstrafiken står kunden och kundbemötandet i fokus. Vi är med kunden genom hela resan, med alla produkter och tjänster som behövs för resandet. 

Vi erbjuder tågtrafik med Öresundstågen, Krösatågen, Pågatågen och Västtågen. Busstrafik i form av linjetrafik och skolskjuts, och anropsstyrd trafik som inkluderar färdtjänst, sjukresor och närtrafik.

Presskontakt

Peter Gyllander

Peter Gyllander

Presskontakt Press- och Informationschef 0346-712 505 (vecka 26-32 bemannad vardagar 9-17, helger 9-15)
Yasmine Möllerström Henstam

Yasmine Möllerström Henstam

Presskontakt Kommunikations- och Marknadschef 0346-712 505 (v 26-32 bemannad vardagar 9-17, helger 9-15)

Hallandstrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Halland

Region Halland har ansvar för kollektivtrafiken i Halland och är ensam ägare av Hallandstrafiken AB. Hallandstrafiken har även genom samverkansavtal uppdraget att utföra sjukresor, färdtjänst och skolskjuts.

För oss på Hallandstrafiken står kunden och kundbemötandet i fokus. Vi är med kunden genom hela resan, med alla produkter och tjänster som behövs för resandet. 

Under 2020 har världspandemin påverkat resandet med kollektivtrafiken mycket kraftigt och resandet har därför minskat under 2020. Under 2020 gjordes cirka 12 miljoner resor, 2019 gjordes nära 20 miljoner resor med Hallandstrafiken. Vi erbjuder tågtrafik med Öresundstågen, Krösatågen, Pågatågen och Västtågen. Busstrafik i form av linjetrafik och skolskjuts, och anropsstyrd trafik som inkluderar färdtjänst, sjukresor och närtrafik. 

Idag är vi nära 90 medarbetare. Vi arbetar med allt från trafikplanering och trafikutveckling till IT-lösningar, miljö, ekonomi, information och marknadsföring. Vi är dessutom bokningscentral för länets sjukresor och för färdtjänstresorna i Laholms, Halmstads, Falkenbergs, Varbergs och Hyltes kommuner. Vi har också fem kundservicebutiker som säljer resor inom och utanför Halland. 

Hallandstrafiken AB
Box 269 (Besök Holgersgatan 29)
311 23 Falkenberg