Gå direkt till innehåll
Upphandlingen av Krösatågstrafiken är klar

Pressmeddelande -

Upphandlingen av Krösatågstrafiken är klar

Hallandstrafiken har tillsammans med Jönköpings Länstrafik, Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken upphandlat driften av Krösatågen. Efter fattade tilldelningsbeslut idag är det Tågkompaniet som har tilldelats avtalet. Trafiken i det nya avtalet startar den 9 december 2018 och gäller i nio år med möjlighet att ytterligare förlänga avtalet i tre år.

Krösatågssystemet har idag två trafikavtal som i genomförd upphandling slagits samman till ett gemensamt avtal för att öka attraktiviteten för upphandlingen. Den gemensamma trafikvolymen uppgår årligen till 5.5 miljoner kilometer och drivs med både el- och dieselfordon. Regionaltågsystemet har cirka 3 miljoner resenärer årligen.

- Fokus i kommande avtal kommer ligga på leveranskvaliteten för att utveckla trafiken så att fler och nöjdare kunder ska välja att resa med Krösatågen. För att nå målen kommer en del av ersättningen utgöras av ett incitament som baseras på utfall i kundnöjdhetsmätningar och punktligheten i leveransen, säger Daniel Modiggård Trafik- och planeringschef på Hallandstrafiken.

Förfrågningsunderlaget skickades ut i slutet av mars 2017 och anbuden lämnades in i augusti. Anbuden som har inkommit är väl genomarbetade och håller en hög kvalitet.

Under avtalstiden finns även möjlighet att utöka trafiken på sträckor där det finns en efterfrågan på ett miljövänligt resealternativ. De upphandlande länen ser fram emot att få arbeta med Tågkompaniet och kunna utveckla den gemensamma trafiken i och mellan länen.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Modiggård, Trafik- och planeringschef på Hallandstrafiken.
Tel: 076-770 78 38. Mail: Daniel.Modiggard@hlt.se

Gällande upphandlingsprocessen:
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik på tel. 010-241 55 01.

Tågkompaniet:
Mats Gustavsson, VD Tågkompaniet 026-420 64 14.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Hallandstrafiken AB ägs av Region Halland och omsätter cirka 1 miljard kronor om året. 2016 gjordes 17,8 miljoner resor på våra bussar och tåg. Resandeutvecklingen i Halland är positiv och sedan 2006 har resandet ökat med 63 procent. Huvudkontoret finns i Falkenberg. 

Hallandstrafiken.se

Presskontakt

Peter Gyllander

Peter Gyllander

Presskontakt Press- och Informationschef 0346-712505
Yasmine Möllerström Henstam

Yasmine Möllerström Henstam

Presskontakt Kommunikations- och Marknadschef 0346-712 505

Relaterat material

Relaterade nyheter