Välkomna till en hållbarhetsdebatt med ett gott skratt

Tid 12 Maj 2006 11:45 – 11:45

Plats Munktells Science Park, Eskilstuna

Vad är viktigast för Eskilstunas framtid? Är det jobben, tryggheten eller miljön? Samhället måste bli hållbart, men vad gör politikerna? Fredagen den 12: e maj, 11:45 - 13:30 på Munktells Science Park, Eskilstuna debatterar Elina Linna (v), Lotta Finstorp (m), Anders Wijkman (kd) och Jörgen Danielsson (s) i ämnet hållbar utveckling. Lyssna på Elina Linna, (v) debattera med Lotta Finstorp,(m) om ett hållbart samhälle. Elina Linna anser att den ökande flygtrafiken är ett stort miljöhot och Lotta Finstorp hävdar att flygtrafiken gör samhället mer hållbart. Lyssna på Anders Wijkman (kd) som lät testa sitt blod och som visade sig innehålla bekämpningsmedel, mjukgörare, bromberade flamskyddsmedel och PCB. Anders Wijkman är mycket engagerad i hållbar utveckling på EU-nivå och anser att samhället har tio år på sig att lägga om kurs mot ett hållbart samhälle. Lyssna på Jörgen Danielsson (s) som hävdar att det bästa sättet att få igång en sådan omställning är att stat och kommun köper miljövänligt, men att de idag inte vågar gå förbi EU för att stödja lokala producenter. Johan Paulsen och Peder Falk från Stockholms stadsteater improviserar fram en hållbarhetsföreställning i samband med debatten. Fredagen den 12:e maj Klockan 11:45 till 13:30 Munktells Science Park, Esklistuna För mer information kontakta: Rolf Larsson, Hållbarhetsrådet 090-18 46 13 alt 070-332 95 41 Elisabeth Langgren Lundov, Regionförbundet Sörmland 0155-778 98 alt 070-666 49 64 Lars Erik Dahlin, Eskilstuna Kommun 016-101247 alt 070-549 12 47

Ämnen

  • Politik

Relaterat innehåll