Pressmeddelande -

Biltullar - ett måste för hållbart Malmö?

Vad innebär hållbar utveckling? Är det något som samhället måste fixa till, annars går vi under? Hör riksdagskvinnan Karin Svensson-Smith (mp) som vill införa biltullar i Malmö debattera detta med Malmöpolitikern Inge Garstedt (m), som tycker att förslaget helt enkelt är idiotiskt. Karin Svensson-Smith anser dessutom att flygresandet skall beskattas, medan Inge Garstedt svarar att en sådan beskattning vore en katastrof för Sturup och hela Skåne. Inge Garstedt får medhåll av Uno Aldegren (s). Är politikerna ens överens om vad hållbar utveckling är? Jan Andersson (s) menar att både ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer är lika viktiga för den hållbara utvecklingen. Karin Svensson-Smith anser däremot att begreppet hållbar utveckling blivit en meningslös klyscha nu när allt skall inkluderas. Hållbar utveckling handlar enligt henne om miljöfrågor. Och vad gäller den sociala hållbarheten och tryggheten på gator och torg håller Inge Garstedt socialdemokraterna ansvariga för som hon anser socialsvängens och kriminalpolitikens misslyckande i Malmö. Debattdeltagare: Jan Andersson (s) Europaparlamentet Karin Svensson-Smith (mp) Riksdagen Uno Aldegren (s) Regionfullmäktige Inge Garstedt (m) Malmö stad Välkomna till en intressant debatt om hållbar utveckling i alla dess former. NÄR? Måndagen den 22 maj klockan 11:45 till 13:30 VAR? Humanitetens hus, Drottningtorget 8 i Malmö. Debatten anordnas av Hållbarhetsrådet, Region Skåne, Malmö stad med stöd av Kommittén för EU-debatt. Pressmeddelande i utskriftsformat » Presskontakt: Rolf Larsson, Debattledare, Hållbarhetsrådet. Telefon. 0703 - 32 94 51 eller 090 - 18 46 13 E-post rolf.larsson@hallbarhetsradet.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Skåne

Relaterade event