Gå direkt till innehåll
Nu är det officiellt! Halmstad står värd för Sveriges Museers Vårmöte 2022

Pressmeddelande -

Nu är det officiellt! Halmstad står värd för Sveriges Museers Vårmöte 2022

Vårmötet är branschens viktigaste och tyngsta mötesplats som samlar deltagare från hela Sverige. Under tre dagar hålls föreläsningar och panelsamtal. Programpunkterna samlas in från hela Museisverige. Vårmötet turnerar i landet, och den här gången föll valet på Halmstad.

- Det är verkligen roligt att Vårmötet 2022 blir i Halmstad. Det kommer – förhoppningsvis - att vara det första fysiska mötet efter ett inställt Vårmöte 2020 och ett digitalt 2021 med anledning av pandemin. Det gör det extra angeläget att träffas för att utbyta värdefull kunskap i museibranschen. Vårmötet är museibranschens viktigaste möte och Halmstad kommer att visa att branschen står stark och enad även efter en oerhört tuff tid för museerna, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Entusiasmen kring att få visa upp Halmstads och Hallands kulturella utbud är stor. Här finns många besöksmål som är intressanta ur ett branschintresse.

Karolina Peterson, enhetschef för konst på kulturförvaltningen vid Halmstads kommun:

- Vi är mycket glada över att Sveriges Museers Vårmöte landar här. Halmstad bär på en lång tradition inom konsten och har ett starkt fäste inom det museala området med Hallands konstmuseum och Mjellby konstmuseum i spetsen. Museisektorn står inför stora utmaningar, men också fantastiska möjligheter. Vi behöver mer än någonsin slå våra kloka i huvuden ihop hur vi ska navigera mot en hållbar framtid.

- Vi är dessutom stolta över att få visa hur fint vårt konstmuseum blev efter flera års om- och tillbyggnad. Efter invigningen senhösten 2019 hann vi bara ha öppet några månader innan pandemin slog till. Så det blir som ett nytt avstamp för verksamheten säger Magnus Jensner, Museichef på Hallands konstmuseum.

I hela processen med att värva mötet har Halmstad Convention Bureau på Destination Halmstad lett arbetet i samverkan med de lokala värdarna.

-Att vara värdstad för ett möte av den här digniteten är värdefullt för Halmstads varumärke. Kompetensutbytet som sker bidrar till viktig utveckling, och dessutom stöttas besöksnäringen, berättar Linda Hellring, projektledare på Halmstad Convention Bureau.

Vad många inte vet är att det kan ta flera år, från start till mål, att värva stora möten och evenemang till Halmstad. Så trots en komplicerad pandemitid med framflyttade, och digitala, möten arbetar Halmstad Convention Bureau framåt. I april nästa år hoppas vi kunna se fram emot ett ”riktigt” fysiskt möte då Halmstad är stolt värdstad för Vårmötet som brukar ha mellan 400 – 500 deltagare.

Lokala värdar för Sveriges Museers vårmöte är Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands länsmuseer i samarbete med Region Halland.

Här är filmen som presenterar Halmstad som värdstad. 

Kontaktpersoner

Jeanette Gustafsdotter, Generalsekreterare, Sveriges Museer
0706-24 45 56, Jeanette.gustafsdotter@sverigesmuseer.se

Karolina Peterson, Enhetschef Konst, kulturförvaltningen, Halmstads kommun, 0727-15 72 23
karolina.peterson@halmstad.se

Magnus Jensner, Museichef, Hallands Konstmuseum, 035-16 23 01
magnus.jensner@hallandskonstmuseum.se

Linda Hellring, Projektledare Halmstad Convention Bureau, Destination Halmstad, 0706-65 25 71, linda.hellring@halmstad.se

____________________________________________________________________________

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi skapar tillfällen att älska Halmstad
Destination Halmstad ska stimulera företagande, skapa tillväxt och stärka destinationens varumärke. I samarbete med näringslivet och övriga intressenter verkar vi aktivt för utvecklingen av hela Halmstads kommun med fokus på besöksnäring, turism, möten och evenemang. Bolaget arbetar inom tre områden: Turistservice, Halmstads Teater samt Evenemang och möten där Halmstad Convention Bureau ingår. Tillsammans skapar vi tillfällen att älska Halmstad!

Destination Halmstad är en del av Halmstads kommun.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Halmstad Convention Bureau på Destination Halmstad
Halmstad Convention Bureau värvar och utvecklar möten och evenemang. Vi stöttar dig som vill genomföra ett möte eller ett evenemang i hela processen, från idé till genomförande och utvärdering. Vårt stöd är kostnadsfritt.

Presskontakt

Marcus Andréasson

Marcus Andréasson

Presskontakt Chef marknad 072-150 35 22
Åsa Elofsson

Åsa Elofsson

Presskontakt Kommunikatör Presskontakt 706019467
Karolina Davidsson

Karolina Davidsson

Presskontakt VD, Destination Halmstad AB 035-137426

Relaterat material