Pressmeddelande -

Hammarö och Compare i samarbete kring Sätterstrand

Hammarö kommun och Compare Business Innovation Centre har träffat en överenskommelse om att gemensamt arbeta för att utveckla Sätterstrand på Hammarö till ett center för affärsutveckling inom ICT (Information & Communication Technology). Ambitionen i samarbetet är att ersätta den miljö som Försvarets Sjukvårdscentrum nu lämnar med nya verksamheter som kommer att utvecklas inom ramen för Compare Business Innovation Centre som drivs av ICT-stiftelsen Compare Karlstad. Samarbetet är ett led i det arbete som pågår för att åstadkomma sysselsättningstillväxt i regionen som kompensation för försvarsnedläggningarna i Karlstad, Kristinehamn och Hammarö. – När Försvarets Sjukvårdscentrum lämnar Hammarö vill vi ersätta detta med nya och gärna teknologirelaterade affärsverksamheter. Därför ser vi Compare med sitt breda nätverk inom ICT-näringen som en mycket lämplig samarbetspartner, säger Anders Dahlén, kommunchef i Hammarö. – Infrastrukturen vid Sätterstrand är byggd för och anpassad till Försvarsmaktens höga krav på säkerhet och högteknologiska lösningar, därför passar miljön för etablering av nya IT-verksamheter, säger Göran Österman, verkställande tjänsteman vid Compare. – Vår målsättning är att etablera den första verksamheten – ett oberoende testlabb - redan under andra halvåret 2006. Därför är det viktigt att vi snabbt kan utveckla en lämplig labbmiljö som i nästa skede kan attrahera kunder och nya företag till etableringar, säger Ulf Lidberg, ansvarig för Compare Business Innovation Centre. Kontaktpersoner Anders Dahlén, kommunchef, tel 0705-89 37 14. Siw Gidlöf, Kommunstyrelsens ordförande, tel 0705-36 03 38. Ulf Lidberg, Compare Business Innovation Centre, tel 0705-81 63 32, Göran Österman, ICT-stiftelsen Compare, tel 0705-82 05 27. Fakta Sätterstrand är naturskönt beläget vid Vänerns strand i de lokaler som tidigare hyste Försvarets sjukvårdscentrum. Förutom unika lokaler finns det badplats och golfbana på gångavstånd. Compare Business Innovation Centre drivs av Compare i Karlstad som en miljö för regional samverkan kring affärs- och produktutveckling. ICT-stiftelsen Compare Karlstad är en plattform för samverkan mellan ett 90-tal företag i regionen med sammanlagt närmare 3 000 anställda som arbetar inom ICT (Information & Communication Technology). Ann-Charlotte Carlqvist Informationsansvarig, Hammarö kommun Informatör, Hammarö Kommun 054-51 52 77 070-509 65 00

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Värmland