Pressmeddelande -

IT-planerna för Sätterstrand förverkligas – första företagen igång redan till sommaren

Nu är det klart med de första etableringarna på Sätterstrand – och därmed kan byggandet av ett oberoende testlabb för IT- och telekommunikation starta på området. Redan till sommaren ska de första företagen, Tieto Enator, Sogeti och Coromatic vara igång med sina verksamheter. Byggstarten markerades på tisdagen med ”det första sladdtaget” i det blivande testlabbet, i närvaro av Landshövding Eva Eriksson. - Det här är en viktig milstolpe i vår satsning på Sätterstrand och ett första steg för att fylla lokaler i exklusiv miljö med nytt liv, säger kommunstyrelsens ordförande i Hammarö kommun Siw Gidlöf. - Satsningen ligger helt rätt i tiden och kan skapa nya affärer för oss och därmed nya arbetstillfällen, säger representanterna för de företag som nu etablerar verksamhet på Sätterstrand, Tieto Enator, Sogeti och Coromatic. Tre företag klara – fler är på gång Två av Europas största IT-konsultföretag och Sveriges ledande byggare av datorhallar är nu klara för det testlabb som kommer att tas i drift till sommaren. Fler företag är på gång när det står klart att planerna förverkligas. TietoEnator har cirka 16 000 medarbetare i närmare 30 länder varav omkring 500 anställda i Karlstad. TietoEnator kommer att lokalisera delar av sin och sina kunders testutrustning på Sätterstrand. - Behovet på marknaden är större än tillgången på resurser och testmiljöer, därför ser vi Sätterstrand som en möjlighet för oss att skapa nya affärer genom att erbjuda mer kompletta tjänster inom test, säger Mikael Nordlander, platschef för TietoEnator i Karlstad. Genom att dela på kostnaderna för ett gemensamt testcenter kan vi hitta synergier och bli mer kostnadseffektiva vilket gör oss mer konkurrenskraftiga på en global marknad. Sogeti är ett konsultföretag inom Cap Gemini-koncernen med cirka 17 000 medarbetare i 12 länder varav drygt 50 anställda i Karlstad. Sogeti i Karlstad driver bland annat ett samarbete med Microsoft med inriktning på pappers- och massaindustrin. - När vi förlägger vår testverksamhet till Sätterstrand kan vi genom högre kvalitet sänka kostnaderna samt korta tiden till produktionssättningen av nya IT-system och systemintegrationslösningar - det stärker ytterligare vår testsatsning inom koncernen, säger Mika Vikman, platschef för Sogeti i Karlstad. I dag används ofta kundernas egna IT-miljöer för systemintegrationstester. Med Sätterstrand kan vi istället bygga upp kompletta modeller av kundernas IT-miljöer där lösningar kan testas mer effektivt. Coromatic – som kommer att bygga testlabbet - erbjuder hjälp att säkra IT-funktionens kontinuitet genom strategi, lösningar och underhåll för fysisk IT-säkerhet. Företaget finns i Stockholm, Göteborg och Helsingsborg – och har nu för avsikt att etablera verksamhet på Sätterstrand. Behovet av en reservmiljö som återstartsplats för en havererad IT-miljö blir allt större i takt med att samhällets och näringslivets beroende av IT ökar. - Vi ser mycket stora affärsmöjligheter i att kunna erbjuda Sätterstrand som sekundärmiljö till näringsliv och offentlig verksamhet i Värmland med omnejd, säger Maths Waxin, VD för Coromatic. Ett IT-avbrott kan idag få enorma konsekvenser, därför måste affärskritiska processer kunna återstartas inom en för organisationen acceptabel tid. Gemensam satsning Etableringen av testlabbet är resultatet av det initiativ som togs 2005 av landshövdingen i Värmland för att skapa sysselsättningstillväxt som ersättning för de försvarsnedläggningar som drabbat regionen. Testcentret är en gemensam satsning av Hammarö kommun som fastighetsägare och IT-stiftelsen Compare Karlstad. - Genom vårt samarbete med Compare, som har kontakterna med och kunskapen om IT-branschen, har vi hittat en verksamhet som sticker ut och kan bli navet för andra verksamheter på Sätterstrand, säger Siw Gidlöf. - Tack vare samarbetet med Hammarö kommun och andra offentliga aktörer har vi fått tillgång till lokaler som är perfekta för den här typen av verksamheter, därför har det gått ovanligt fort att förverkliga denna idé, säger Göran Österman från Compare. Testlabbet är en satsning som hela IT-näringen i regionen drar nytta av. Satsningen uppmärksammas på nationell nivå och en sådan lyskraft stärker regionens IT-profil. Dessutom från IT-företagen en ny och neutral mötesplats som kan skapa nya synergier och därmed också nya affärer. Unik styrka med oberoende testlabb Ett testlabb behövs för att utvecklare av programvaror för avancerade IT- och telekomsystem ska kunna testa och garantera att systemen fungerar, framförallt när det gäller funktionen tillsammans med andra system i större lösningar. Med ett oberoende testlabb kan flera dela på kostnaderna för ett avancerat testlabb och därmed kan fler företag utveckla och kvalitetssäkra sina produkter på ett kostnadseffektivt sätt. Läs mer på www.satterstrand.se Kontaktpersoner: TietoEnator - www.tietoenator.com Mikael Nordlander, 070-544 96 25, mikael.nordlander@tietoenator.com Sogeti - www.sogeti.se Mika Vikman, 0733- 74 82 04, mika.vikman@sogeti.se Coromatic - www.coromatic.se Maths Waxin, 070-529 20 95, maths.waxin@coromatic.se Hammarö kommun - www.hammaro.se Siw Gidlöf, 070-535 03 38, siw.gidlof@hammaro.se Compare Karlstad - www.compare.se Göran Österman, 070-582 05 27, goran.osterman@compare.se

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Regioner

  • Hammarö