Pressmeddelande -

Handels kongress måndag

Idag söndag valde Handels kongress ledning för förbundet. Lars-Anders Häggström valdes enhälligt till ordförande för förbundet. Till första vice ordförande valdes Susanna Gideonsson och till andre vice Tommy Tillgren. Måndagen den 15 maj, inleds förhandlingarna med behandling av motioner om arbetsrätten, till exempel att det ska finnas kollektivavtal på alla arbetsplatser med medlemmar och att svenska avtal ska gälla i Sverige. Vidare att undantag i lagen om anställningsskydd tas bort och att otrygga anställningsformer försvinner till förmån för rätt till heltid samt sex timmars arbetsdag. Motioner om lönepolitiken handlar om lika lön för kvinnor och män samt individuell lönesättning. När det gäller arbetsmiljön dominerar motioner om att förbjuda ensamarbete och begränsa affärernas öppettider för att därigenom minska risken för rån, hot och våld. Att affärstiderna även av andra skäl ska begränsas framgår också av ett stort antal motioner. LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin talar till kongressen kl.14.00 och samtalar därefter med ombuden. "Handels propagandafilmer 1931-1956" presenteras kl.18.30-19.00 av Tommy Tillgren och Stefan Carlén. Därefter behandlas motioner om politik och samhällsfrågor. Det handlar med början redan kl.17.30 om ideologi där motionärer vill att Handels och dess medlemmar ska bli mer aktiva i politiken och om ekonomi där motionärer efterlyser en företagarlicens. Därefter följer arbetsmarknadsfrågor där Handels medlemmar har motionerat om att ersättningsnivån i a-kassan ska höjas till 90 procent av tidigare inkomst och att karensdagarna ska tas bort. Motioner som hör till avsnittet välfärdspolitik tar upp föräldraförsäkringen och samspelet mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen. För mer information kontakta: Sven Lindberg Pressombudsman 08-412 68 89 070-630 97 02 sven.lindberg@handels.se

Ämnen

  • Fackligt

Regioner

  • Stockholm