Pressmeddelande -

Chefsutnämning i Handelsbanken

Elisa Saarinen, rörelsechef vid Regionbanken Stockholm City, har utsetts till chef för Centrala Informationsavdelningen med tillträde 1 maj 2005. Nuvarande chefen för Centrala Informationsavdelningen, Lars Lindmark, uppnår avtalad pensionsålder den sista mars men kvarstår i tjänst fram till 30 april 2005. Elisa Saarinen började i banken 1995 och har tidigare bl a varit chef för Handelsbankens kontor i Tammerfors i Finland. För ytterligare information kontakta: Lars O Grönstedt, koncernchef, tfn. 08 - 22 92 20

Ämnen

  • Arbetsliv