Pressmeddelande -

Handelsbanken: Aktieindexobligationer i Sverige 2005

"Aktieindexobligationer i Sverige" är en sammanställning av marknaden för aktieindexobligationer som Handelsbanken Capital Markets gjort sedan 2004. Sammanfattning Utestående belopp i aktieindexobligationer ökade med 33,4 % till 89 325 MSEK Det nyemitterade beloppet aktieindexobligationer uppgick till 41 617 MSEK Handelsbanken Capital Markets var den största arrangören med 27,0 % marknadsandel av det nyemitterade beloppet av aktieindexobligationer. "Intresset för aktieindexobligationer fortsätter att öka. Den utestående volymen i Sverige ökade med mer än 30 % under 2005. Det är roligt att kunderna uppskattar produkterna, säger Pär Sjögemark. Det känns även tillfredsställande att vi ytterligare ökat våra marknadsandelar och behållit vår ledande ställning trots en ökad konkurrens, menar Pär Sjögemark, Strukturerade produkter, Handelsbanken Capital Markets" Mer information finns i bifogade dokument: Aktieindexobligationer i Sverige 2005 För ytterligare information kontakta: Peter Frösell, Strukturerade produkter, tfn: 08-701 31 22, e-mail pefr10@handelsbanken.se Pär Sjögemark, Strukturerade produkter, tfn: 08-701 36 58, e-mail pasj02@handelsbanken.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans