Pressmeddelande -

Klart för Handelsbanken i Indien

Handelsbanken öppnar som första nordiska bank kontor i Indien. Den indiska centralbanken har nu godkänt bankens ansökan att få öppna kontor i Mumbai (Bombay). - Vi är redan igång med de första kunderna. Intresset är överväldigande stort, säger John Ödmann, chef för Mumbai-kontoret. Indien är på god väg att bli en av de största ekonomierna i världen. Tillväxten har legat mellan 5 - 7 procent per år sedan 1991, då omfattande ekonomiska avregleringar genomfördes. - Förutsättningarna är i det närmaste ideala för fortsatt tillväxt. Med hela tiden stigande välstånd, ökar också efterfrågan på alla sorters varor och tjänster. Inte minst hos den stora välutbildade medelklassen, vars andel av befolkningen blir större för varje år. Samtidigt finns här enorma investeringsbehov - inte minst i infrastruktur, berättar John Ödmann. Handelsbankens första kontor i Indien ligger i Mumbai. Det är ingen slump. Mångmiljonstaden är Indiens finansiella centrum och säte för bland annat Indiens centralbank och Bombay-börsen. Mumbai ligger också nära industristaden Pune och dess många nordiska och brittiska företag. På Handelsbankens hemmamarknader - de nordiska länderna och Storbritannien - växer också intresset för Indien. - Vår målsättning är att finnas nära våra kunder, som nu i ökande omfattning etablerar sig i Indien. Samtidigt fortsätter handelsutbytet mellan Indien och våra hemmamarknader att växa. Handelsbanken har sedan tidigare stark närvaro i Asien, med kontor i Hongkong, Shanghai, Singapore, Beijing och Taipei. Vi samarbetar med Standard Chartered Bank och kan därmed även erbjuda kvalificerade Cash Managementtjänster i Asien, inklusive Indien. För ytterligare information kontakta: John Ödmann, chef för kontoret Mumbai 070 - 669 32 48 Jonas Daun, chef Utländska Marknader 08 - 701 20 74

Ämnen

  • Ekonomi, finans