Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

UPM outsourcar delar av sina IT-tjänster till HCL Technologies

UPM outsourcar delar av sina IT-tjänster till HCL Technologies 

Stockholm, 7 mars 2012 – UPM och HCL Technologies Ltd. (HCL), en ledande global leverantör av IT-tjänster meddelar idag att de ingått ett femårigt avtal för IT-infrastrukturtjänster.

 Som en del av avtalet kommer HCL erbjuda tjänster för data center, stöd för slutanvändaren och nätverkstjänster samt sätta upp ett datacenter i Finland. HCL kommer även stärka sitt existerande leveranscenter i Espoo för att kunna erbjuda dessa tjänster.

 Omkring 250 UPM-anställda på global nivå påverkas av den planerade outsourcingen. De berörda UPM-anställda förväntas flytta till HCL i slutet av augusti 2012 då affären avslutas, under förutsättning att lokala avtal och sedvanliga villkor undertecknas.

­– Beslutet att använda HCL Technologies tjänster är ett strategiskt steg. Kontraktet gör det möjligt för UPM IT att erbjuda enhetliga och kostnadseffektiva tjänster inom IT-infrastrukturtill UPMs verksamheter, säger Turkka Keskinen, CIO för UPM IT. Med det initiativet strävar vi efter att öka skalbarheten och flexibiliteten och samtidigt få tillgång till kompetens och resurser i världsklass.

– HCL har omvittnad erfarenhet av att leverera komplexa, uppdrag med helhetsansvar inom outsourcing till globalt utspridda organisationer. Vi är glada att den expertisen idag har gjort oss till UPMs val av partner för IT-tjänster. Vi har åtagit oss att skapa förändringsvärden för UPM i det här uppdraget och ser fram emot en lång och ömsesidigt givande relation, säger Anant Gupta, President, HCL Technologies ISD.

 – Genom det här avtalet strävar vi efter att optimera och transformera UPMs IT-infrastruktur för att garantera en förbättrad och mer kostnadseffektiv IT-verksamhet, tillägger Venu Gopal Lambu, AVP och ansvarig för Europa på HCL Technologies ISD.

 Om UPM
UPM leder integreringen av bio- och skogsindustrierna till en ny, hållbar och utvecklingsdriven framtid. Våra produkter tillverkas av förnybara råmaterial och är återvinningsbara. UPM består av tre verksamhetsgrupper: Energi och pappersmassa, Papper och Konstruerade material. Gruppen sysselsätter omkring 24 000 personer och har produktionsanläggningar i 16 länder. UPMs omsätter mer än 10 miljarder euro. UPMs aktie är noterad på Helsingforsbörsen. UPM – The Biofore Company – www.upm.com.

 Om HCL Technologies
HCL Technologies är ett ledande globalt IT-konsultföretag, som arbetar med kunder i de områden som påverkar och omdefinierar deras kärnverksamhet. Sedan HCL Technologies började verka på den internationella scenen efter börsintroduktionen 1999 arbetar man med ”transformational outsourcing” där fokus ligger på innovation och att skapa värde för kunden. HCL erbjuder en integrerad portfölj av tjänster inklusive mjukvarubaserade IT-lösningar, distanshantering av infrastruktur, ingenjörstjänster, forskning och utveckling samt BPO. HCL använder sina omfattande globala leveranscenter och sitt nätverk med kontor i 26 länder för att kunna erbjuda en holistisk leverans från flera discipliner inom branscher som finansiella tjänster, tillverkande industri, tjänster och hälso- och sjukvård. HCL är stolta över filosofin "EmployeeFirst" som ger de 83 076 ”transformatörerna” möjlighet att skapa verkligt värde för kunderna. HCL Technologies, tillsammans med sina dotterbolag, hade per den 31 december 2011 en intäkt för senaste 12-månadersperioden på 3,9 miljarder USD. För mer information, besök www.hcltech.com.

 Presskontakter

HCL Technologies
Ranjana Sharma
HCL Technologies, Europe

DID: +44 (0) 207 105 8661
MOB: +44 (0) 7921 699137
ranjanas@hcl.com

Nils Holmlöv
LEWIS PR

TEL: +46 (0) 8 517 00 840
MOB: +46 (0) 768 66 71 81
Email: nilsh@lewispr.com

 

 

Ämnen

Taggar


About HCL Technologies

HCL Technologies is a leading global IT services company, working with clients in the areas that impact and redefine the core of their businesses. Since its inception into the global landscape after its IPO in 1999, HCL focuses on ‘transformational outsourcing’, underlined by innovation and value creation, and offers integrated portfolio of services including software-led IT solutions, remote infrastructure management, engineering and R&D services and BPO. HCL leverages its extensive global offshore infrastructure and network of offices in 31 countries to provide holistic, multi-service delivery in key industry verticals including Financial Services, Manufacturing, Consumer Services, Public Services and Healthcare. HCL takes pride in its philosophy of ‘Employees First, Customers Second’ which empowers our 85,194 transformers to create a real value for the customers. HCL Technologies, along with its subsidiaries, had consolidated revenues of US$ 4.4 billion (23,499 crores), as on 31st Dec 2012 (on LTM basis). For more information, please visit www.hcltech.com

Presskontakt

Prachi Bhagra

Prachi Bhagra

Presskontakt +91 9560067230
Elka Ghudial

Elka Ghudial

Presskontakt +44 (0)7973 567 131

Relaterat material