Pressmeddelande -

Beslut om split 3:1 i HEBA Fastighets AB (publ)

Årsstämman i HEBA Fastighets AB beslöt den 6 maj 2008 att varje befintlig aktie, av såväl serie A som serie B, skall delas upp till tre aktier (split 3:1) av samma serie som den befintliga aktien. Antalet befintliga aktier efter uppdelningen kommer att uppgå till 4.128.000 aktier av serie A och 37.152.000 aktier av serie B. Avstämningsdag för uppdelningen bestämdes till den 30 maj 2008. Stockholm den 6 maj 2008 HEBA Fastighets AB (publ) Sören Härnblad Styrelsens ordförande

Ämnen

  • Bygg, fastighet