Pressmeddelande -

Ny styrelseordförande

Vid konstituerande styrelsesammanträde i HEBA Fastighets AB (publ) den 9 maj 2006 efter årsstämman valdes Sören Härnblad till styrelsens ordförande efter Lars F Ericsson. Stockholm den 24 maj 2006 HEBA Fastighets AB (publ) Styrelsen Frågor besvaras av V D Nils Hedberg, tel 08-442 44 40

Ämnen

  • Arbetsliv