Pressmeddelande -

Utdelningen fastställd till 3,50 kr per aktie

Vid den ordinarie bolagsstämman i HEBA Fastighets AB (publ) fastställdes utdelningen för 2005 till 2,50 (2,40) kr per aktie samt en extrautdelning om 1,00 kr per aktie, tillsammans 3,50 kr per aktie. Till ordinarie styrelseledamöter valdes Sören Härnblad, Christina Holmbergh (nyval) Leif Mellqvist, Lars Åberg, Rolf H Andersson, Christer Dahlström (nyval) och Nils Hedberg. Stockholm den 9 maj 2006 HEBA Fastighets AB (publ) Styrelsen Frågor besvaras av VD Nils Hedberg, tel 08-442 44 40

Ämnen

  • Ekonomi, finans