Pressmeddelande -

Hemtex större aktieägare efter O-listenoteringen

Hemtex noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 6 oktober 2005. Den ägarspridning som genomförts genom kombinationen av nyemission och försäljning av befintliga aktier i bolaget har nu kunnat följas upp i den av VPC förda aktieboken. Likviditeten i Hemtex aktie har varit god efter noteringen och antalet aktieägare uppgår nu till 5 032. Privatpersoner äger cirka 34 procent av aktierna i Hemtex, medan resterande 66 procent ägs av juridiska personer. Det utländska ägandet uppgår till omkring 22 procent. Större ägare i bolaget per 31 oktober 2005 framgår av nedanstående tabell. Ägare Totalt antal aktier Andel av röster och kapital Skandia Investment 5 374 264 19,2% Magab Invest och Förvaltning AB 1 200 000 4,3% Goldman Sachs International Ltd 1 190 100 4,2% Otto Elmgrens AB m.fl. 857 218 3,1% AB Industrivärden 743 000 2,7% AB Pernini m.fl. 731 443 2,6% Orkla ASA 646 900 2,3% Bendt, Thomas m.fl. 604 973 2,2% Tangen, Anders 604 914 2,2% Tangen, Lisa 604 914 2,2% Övriga ägare 15 459 674 55,2% Totalt 28 017 400 100,0% Ytterligare information finns att finna på Hemtex webbplats. Hemtex kommer i samband med den löpande finansiella rapporteringen att uppdatera aktuell ägarbild på bolagets webbplats. Delårsrapport för perioden 1 maj till 31 oktober 2005 publiceras den 7 december 2005. För ytterligare information, vänligen kontakta: Leif Larsson, Styrelseordförande Hemtex: 0708-87 77 34 leif.lars@telia.com Tommy Svensson, Ekonomi och finanschef Hemtex: 033-20 69 17, 0702-10 80 69 tommy.svensson@hemtex.se Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.se Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 144 butiker per den 31 oktober 2005, varav 118 i Sverige, 19 i Finland och 7 i Danmark. Av butikerna är idag 88 ägda av Hemtexkoncernen och 56 av franchiseföretag. Samtliga butiker i Finland och Danmark ägs av Hemtexkoncernen. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår till drygt 1,1 miljard SEK, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens omsättning uppgick under perioden augusti 2004-juli 2005 till totalt 882 miljoner SEK.

Ämnen

  • Ekonomi, finans