Pressmeddelande -

Stark inledning på 2006 för Hemtex i Sverige

Hemtex starka försäljningsutveckling på den svenska marknaden för hemtextilier fortsätter. Trenden från hösten och avslutningen av 2005 håller därmed i sig – Hemtex tar kontinuerligt andelar och befäster sin position som marknadsledare. Hemtex marknadsandel steg till 26,9 procent den senaste tolvmånadsperioden (april 2005 – mars 2006), enligt nya siffror från marknadsundersökningsföretaget GfK. För helåret 2005 uppgick andelen till 25,6 procent. ”De starka siffrorna från inledningen av 2006 visar att vi ligger rätt med våra produkter och att våra kampanjer lockar allt fler kunder till butikerna. Jag kan konstatera att vi går framåt inom samtliga områden med störst ökningar inom dukar respektive gardiner”, säger Hemtex VD, Anders Jansson. För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Jansson, VD Hemtex: 033-20 69 00, 0705-50 42 87 anders.jansson@hemtex.se Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.se Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 153 butiker, varav 122 i Sverige, 22 i Finland, 8 i Danmark och 1 i Norge. Av butikerna är 101 ägda av Hemtexkoncernen och 52 av franchiseföretag. Samtliga butiker utanför Sverige ägs av Hemtexkoncernen. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår till 1,3 miljarder kronor, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens omsättning uppgick per den 31 januari 2006 till totalt 1,1 miljarder kronor.

Ämnen

  • Ekonomi, finans