Hero Sverige kommenterar kvällens Uppdrag granskning

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2016 20:59 CET

Idag publicerar SVT Uppdrag granskning ett program där man granskar Göteborgs stads agerande under 2015 års flyktingkris. I programmet väljs och presenteras fakta på ett sådant sätt att bilden av Hero Sveriges samarbete med Göteborgs stad blir i grunden missvisande.

Nedan reder Hero Sverige ut viktiga frågor och redovisar de fakta som Uppdrag granskning valt att inte publicera.

– Uppdrag gransknings program utelämnar fakta och uppgifter på ett sådant sätt att redaktionen ger en missvisande bild av verkligheten. Vi har redovisat alla fakta och svarat på alla frågor i dialog med redaktionen. Tyvärr har Uppdrag granskning valt att utelämna viktiga delar. Därför väljer vi att redovisa viktiga fakta och de svar som vi har gett, säger Harry McNeil, VD för Hero Sverige.

Uppdrag gransknings presentation: Bilden som ges i programmet är att Hero Sverige genom nära relationer med tjänstemän på Göteborgs stad har fått avtal värda 140 miljoner och hjälp att tjäna pengar på belagda flyktingplatser.Det finns heller ingen koppling mellan Hero Sveriges rekryteringar och de avtal som träffats med Göteborgs kommun. 

Fakta som Hero Sverige gett Uppdrag granskning men som redaktionen väljer att inte presentera:

* Hero Sverige har inte fått avtal värda 140 miljoner kronor. Eftersom avtalen med Hero Sverige var anpassade till Göteborgs stads behov av asylboenden kommer det verkliga värdet av avtalen att bli runt 30 miljoner kronor totalt.

* Hero Sverige fick inga fördelar när ett existerande avtal förhandlades om under våren. Tvärtom innebar avtalet en klar förbättring för Göteborgs stad, och en försämring av de ekonomiska villkoren för Hero Sverige.

* Det reviderade avtalet innebär färre platser, lägre kostnad per plats och möjlighet att säga upp avtalet i förtid om Migrationsverkets slutar att betala ersättning för boende till kommunen. Detta kommer nu att ske från och med den 1 april 2017.

* Inte en krona har betalats, eller kommer att betalas ut, från Göteborgs kommunala budget till Hero Sverige. Det eftersom avtalen mellan Hero Sverige och Göteborgs stad är knutna till den ersättning som Migrationsverket betalar kommunerna för asylboende. Efter att ersättningen upphör den 31 mars 2017 behöver heller inte Göteborgs stad betala en krona till Hero Sverige. Ingen ersättning för tomma platser vare sig från Migrationsverket eller Göteborgs stad kommer att utgå.

* I Uppdrag granskning påstås att den sista handen lades vid avtalet den 13 juni, efter det att Hero Sverige inlett samtal om anställning med den ansvariga chefen på kommunen. Detta är vilseledande eftersom det dokument som syftas på är en administrativ åtgärd i samband med diarieföring och att avtalet förs in i avtalsdatabasen. Till utformning och innehåll var avtalet klart i början av maj och ändrades därefter inte.

* Den 20 maj kontaktades tjänstemannen för första gången av en rekryteringsfirma och inga ändringar har gjort i avtalet efter den tidpunkten. Villkoren som personen har fått när hen går från en fast anställning på Göteborgs stad till en provanställning som operativ chef för asylboende på Hero Sverige skiljer sig inte från vad som gäller för övriga medarbetare. Vi har redovisat alla fakta kring lön och andra villkor för Uppdrag Granskning, men redaktionen har valt att inte redovisa dessa.

* Hero Sverige har alltid velat undvika obelagda flyktingplatser. Därför har vi avstått från att ta betalt för ett stort antal tomma platser och på eget initiativ vid tre tillfällen, den 1 mars, den 9 augusti och den 22 september, själva föreslagit Göteborgs stad att avtalen ska ändras för att undvika tomma platser.

* I boendet figurerar Heros boende i Ljungskile som stått tomt. Öppnandet senarelades med sex månader efter önskemål från Göteborg stad, kommunen betalade då bara hyreskostnaden och bevakning, istället för tomma platserna där.

* Hero Sverige har valt att inte ställa upp på intervju i Uppdrag granskning, däremot har vi samarbetat aktivt och öppet för att förse redaktionen med fakta och svar. Dessa har i mycket liten utsträckning presenterats i programmet och har stärkt oss i uppfattningen att redaktionen från början har drivits av viljan att driva en tes, snarare än en vilja att genomföra en balanserad granskning baserad på välgrundade påståenden där alla väsentliga uppgifter redovisas.

Om du vill läsa Hero Sveriges svar på Uppdrag gransknings frågor och ta del av viktiga fakta redaktionen valde att utelämna, klicka här

För mer information kontakta:

Amanda Borg

Pressansvarig Hero Sverige

amanda.borg@herosverige.se

073 541 28 58

Hero Sverige erbjuder tjänster inom boende, tolktjänster och kompetensförmedling; dvs hela kedjan för nyanländas etablering i Sverige. Heros vision är att möjliggöra en ny framtid och tillvarata nyanländas kompetens genom snabbare etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Hero Sverige driver idag åtta asylboenden och elva hem för ensamkommande flyktingbarn där utbildning, aktiviteter och kontakt med det svenska samhället står i centrum. Hero i Norge har närmare 30 års erfarenhet med 70 boenden. Det är ett uppdrag som medför ansvar. Vår erfarenhet är att det går att kombinera medmänsklighet med ansvarstagande företagande. Hero leddes i 20 år av Ahmed Bozgil som själv hade bakgrund som politisk flykting och asylsökande. 

Läs vidare »

Ny jobbmässa satsar på nyanlända

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 09:22 CEST

Svårheten för nya i Sverige att komma in på arbetsmarknaden är en av samhällets största utmaningar. Nu anordnar Hero Kompetens en ny jobbmässa som tar nyanlända hela vägen till jobb genom CV-workshops, nätverkstips och genom att matcha ihop några av Sveriges största företag med arbetssökande.

Den 27 september anordnar Hero Kompetens jobbmässan Hela vägen till jobb. Alla är välkomna, men mässan riktar sig framför allt till nyanlända och utrikesfödda som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

”På Hero Kompetens ser vi den enorma potential som finns bland de nyanlända som kommer till Sverige. Därför vill vi skapa ett sammanhang är deras speciella förutsättningar står i centrum” säger Ranya Said, VD på Hero Kompetens.

Det som skiljer Hela vägen till jobb från andra jobbmässor är, som namnet antyder, att man anordnar aktiviteter för hela kedjan i processen att söka ett jobb. Förutom företag som ställer ut och träffar arbetssökande kommer man som besökare få verktyg som hjälper till i jobbsökningsprocessen, som CV-workshops, nätverkstips och inspirationsföreläsningar.

”Det vi försöker göra med Hela vägen till jobb är att samla alla steg som leder till jobb på ett och samma ställe. Var man än befinner sig i jobbsökningsprocessen finns det någon del av mässan som talar till dig”, menar Ranya Said, och fortsätter: ”även företagen ska få ut max av mässan. Hero Kompetens jobbar med att skräddarsy lösningar och matchningar för företagen.”

Ett av företagen som har valt att ställa ut är Bauhaus.

"Vi har sedan tidigare mycket goda erfarenheter av medarbetare från världens alla hörn. Därför känns det viktigt för oss att vara med att presentera oss som företag, samtidigt som vi hoppas att träffa kandidater som vill satsa på en karriär inom byggdetaljhandeln", säger Stefan Karlsson, HR-Chef på Bauhaus.

Utöver Bauhaus är några av de företag som ställer ut på Hela vägen till jobb Scandic, Hemfrid, Fazer Food Services och First Hotels.

”Vi pratar mycket om att det råder brist på arbete idag, men här ser vi ju flera stora företag inom en bredd av branscher som verkligen ser behovet av att rekrytera. Genom Hela vägen till jobb kan vi koppla ihop arbetssökande som vill in på arbetsmarknaden och de här arbetsgivarna som letar efter kompetens”, säger Ranya Said.

Praktisk information:

Var: Bryggarsalen Konferens, Norrtullsgatan 12, Odenplan

När: 27 september, kl. 13-16

Kontaktperson:

Ranya Said

VD Hero Kompetens

076-885 34 33

ranya.said@herosverige.se

Amanda Borg

Press och PR Hero Sverige

073-541 28 58

amanda.borg@herosverige.se 

Om Hero Kompetens:

Hero Kompetens vision är att möjliggöra en ny framtid för nyanlända och utrikesfödda genom att bättre tillvarata kompetens och kunna bidra till snabbare etablering i Sverige. Vi skräddarsyr program för att utbilda och coacha nyanlända att vara anställningsredo och hjälper företag att på ett enkelt, kvalitetssäkert och innovativt sätt rekrytera mångfald.

Hero har funnits i Norge i 30 år och etablerades i Sverige för två år sen för att professionalisera och göra mottagandet av nyanlända mer medmänskligt. Våra grundvärderingar är öppenhet, professionalism och människors lika värde.

Svårheten för nya i Sverige att komma in på arbetsmarknaden är en av samhällets största utmaningar. Nu anordnar Hero Kompetens en ny jobbmässa som tar nyanlända hela vägen till jobb genom CV-workshops, nätverkstips och genom att matcha ihop några av Sveriges största företag med arbetssökande.

Läs vidare »

Verónica Morales blir operativ chef inom Hero Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 15:20 CEST

Hero Sverige tar nästa steg i att utveckla asylboendebranschen mot ökad professionalism och medmänsklighet och har därmed rekryterat Verónica Morales som operativ chef. Verónica kommer närmast från Göteborg Stad och börjar den 20 september i år.

”Det känns mycket spännande att börja på Hero och få vara med att utveckla Hero till en viktig aktör inom etablering av nyanlända. För mig är det av stor vikt att bidra i arbetet att skapa förutsättningar för nyanlända att vara en aktiv del i ett samhälle som präglas av mångfald. Enligt mig stödjer Heros värdegrund min vision" säger Verónica Morales.

Verónica Morales kommer närmast från Göteborgs Stad Social resursförvaltning, där hon i flera år varit verksamhetschef för integration samt funktionsstöd. Hon har även flerårig erfarenhet från Göteborgs Räddningsmission där hon har varit enhetschef för integration samt för barn och unga. Inom Hero Sverige kommer Verónica att ansvara för Hero Sveriges boendeverksamhet där asylboende och boende för ensamkommande barn; HVB, stödboende, träningslägenheter och jour- och familjehem ingår.

”Jag är glad att Verónica, som har mångårig erfarenhet av att arbeta med nyanlända och ensamkommande barn har valt att börja hos oss. Hon var en av nyckelpersonerna som bidrog till att Göteborgs Stad klarade att hantera höstens höga ankomsttal. Hon har dessutom flera års erfarenhet av att skapa samarbeten mellan offentlig och ideell sektor, vilket vi på Hero Sverige ser som en värdefull del i ett framgångsrikt etableringsarbete” säger Harry McNeil, VD för Hero Sverige.

Verónica Morales tillträder sin nya tjänst den 20 september i år. 

För mer information

Harry McNeil, VD, Hero Sverige
harry.mcneil@herosverige.se
070-362 33 88

Pressbild Harry: http://herosverige.se/om-oss/press/pressbilder-harry-mcneil/

Pressbild Verónica: http://herosverige.se/om-oss/press/pressbilder-veronica-morales/

Hero Sverige erbjuder tjänster inom boende, tolktjänster och kompetensförmedling; dvs hela kedjan för nyanländas etablering i Sverige. Heros vision är att möjliggöra en ny framtid och tillvarata nyanländas kompetens genom snabbare etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Hero Sverige driver idag åtta asylboenden och elva hem för ensamkommande flyktingbarn där utbildning, aktiviteter och kontakt med det svenska samhället står i centrum. Hero i Norge har närmare 30 års erfarenhet med 70 boenden. Det är ett uppdrag som medför ansvar. Vår erfarenhet är att det går att kombinera medmänsklighet med ansvarstagande företagande. Hero leddes i 20 år av Ahmed Bozgil som själv hade bakgrund som politisk flykting och asylsökande. Läs mer på herosverige.se

Hero Sverige tar nästa steg i att utveckla asylboendebranschen mot ökad professionalism och medmänsklighet och har därmed rekryterat Verónica Morales som operativ chef. Verónica kommer närmast från Göteborg Stad och börjar den 20 september i år.

Läs vidare »

​Hero Norge etablerar sig i Sverige och rekryterar Harry McNeil

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2015 06:00 CET

I 28 år har Hero Norge drivit asylboenden i Norge. Norges största aktör etablerar nu i Sverige. Harry McNeil har rekryterats som ny VD för Hero Sverige. Harry McNeil har tidigare varit VD och ansvarig för att bygga upp Telge Tillväxt. Hero Sverige etablerar tre verksamhetsområden som är viktiga för god etablering och deltagande i samhället: Mottagning, Tolk och Kompetensutveckling och -förmedling.

Om Hero Sverige

Hero Sverige erbjuder tjänster inom boende, tolk och kompetensförmedling; dvs hela kedjan för nyanländas etablering i Sverige. Heros vision är att möjliggöra en ny framtid och tillvarata nyanländas kompetens genom snabbare etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Hero Sverige driver idag åtta asylboenden och elva hem för ensamkommande flyktingbarn där utbildning, aktiviteter och kontakt med det svenska samhället står i centrum. Hero i Norge har närmare 30 års erfarenhet med 70 boenden. Det är ett uppdrag som medför ansvar. Vår erfarenhet är att det går att kombinera medmänsklighet med ansvarstagande företagande. Hero leddes i 20 år av Ahmed Bozgil som själv hade bakgrund som politisk flykting och asylsökande.

Adress

  • Hero Sverige
  • Katrinavägen 19
  • 116 45 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida

Prenumerera via RSS