Gå direkt till innehåll
Biotech Center
Biotech Center

Pressmeddelande -

Klartecken för försäljning av hus på Medicinareberget

Kommunfullmäktige har godkänt förslaget att avyttra Odontologen, Biotech Center och Hälsovetarbacken på Medicinareberget. Det innebär att fastigheterna nu läggs ut till försäljning.

I dagsläget ägs de tre fastigheterna på Medicinareberget av Göteborgs Stad genom Higab. Sedan tidigare har kommunstyrelsen godkänt en försäljning och nu har kommunfullmäktige tagit beslut om att Higab kan genomföra avyttringen. Försäljningen är en del i Göteborgs Stads ambition att renodla fastighetsbeståndet.

I första hand undersöks intresset för fastigheterna från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet.
– Om de inte vill förvärva fastigheterna så kommer försäljning att ske ut mot övriga marknaden, säger Stefan Lundqvist, vice vd på Higab.

Marknadsvärdet av fastigheterna beräknas till drygt 1 miljard kronor och det kan komma att generera en vinst på 400–600 miljoner kronor beroende på slutligt försäljningsvärde. Higabs årliga resultat påverkas enbart i mindre utsträckning av försäljningen då fastigheterna har haft självkostnadsbaserade hyresavtal.

Som rådgivare i den kommande avyttringen har Higab slutit avtal med Pangea Property Partners.

För mer information kontakta:
Stefan Lundqvist, vice vd och Chef Hållbarhet/Digitalisering/Finans på Higab, 031-368 53 39, 
stefan.lundqvist@higab.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Bolaget omsätter 765 mnkr, har ca 90 anställda och ett fastighetsbestånd på cirka 660 000 m². 

Presskontakt

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Presskontakt Chef Strategi och Kommunikation 031-368 53 44

Relaterat material