Gå direkt till innehåll
Marksten som legat 90 år utanför Sjöfartsmuseet får nu en ny hemvist i Änggården
Marksten som legat 90 år utanför Sjöfartsmuseet får nu en ny hemvist i Änggården

Pressmeddelande -

Stort intresse för sten från Sjöfartsmuseet

Överblivna stenar efter ombyggnationen av Sjöfartsmuseet tas nu vidare till ett annat byggprojekt inom Göteborgs Stad. Initiativet är en del av Higabs återbruksarbete och strävan efter ett mer cirkulärt byggande bland fastighetsägare inom Göteborg.

Vad gör man med ett lass av stora stenblock? Det var utmaningen för Katrine Knatteröd, som arbetar med återbruksfrågor på Higab. Hon skickade ut en ”kontaktannons” och fick en perfekt match i form av ett utemiljöprojekt i en annan del av staden.
– Det är väldigt roligt att stenen från Sjöfartsmuseet börjar en ny historia någon annanstans, säger hon.

Det var i våras som Higab avslutade den stora om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet där även parken runt byggnaden rustats upp av park- och naturförvaltningen. I samband med detta blev ett antal markhällar över och har sedan dess legat och väntat på ny hemvist. Hällarna, som bland annat består av gnejs, har legat som marksten vid Sjöfartsmuseet sedan invigningen för 90 år sedan.

Cirkulärt byggande
Återbruk har fått en växande roll inom bygg- och fastighetsbranschen de senaste åren och i maj i år skrev Higab tillsammans med ett 40-tal andra fastighetsägare i Göteborg på en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Att försöka hitta ett nytt användningsområde för stenen istället för att bara forsla iväg den till en återvinningscentral var därför självklart utifrån både ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsperspektiv.
– Initiativet kom från vår projektledare Henrik Witt och intresset för stenen var stort. Nu kommer den till användning i ett utemiljöprojekt som Familjebostäder planerar. Det känns väldigt bra att samarbeta kring återbruk med våra kollegor inom staden. Det finns ett stort intresse för cirkulärt byggande och vi provar oss fram tillsammans, säger Katrine Knatteröd.


För mer information kontakta:

Katrine Knatteröd, ansvarig för återbruksfrågor på Higab, katrine.knatterod@higab.se,
tel 031-368 53 06

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om drygt 615 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Presskontakt

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Presskontakt Chef Strategi och Kommunikation 031-368 53 44

Förvaltning och fastighetsutveckling sedan 1966

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om cirka 650 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Higab
Åvägen 17 F
402 23 GÖTEBORG