Gå direkt till innehåll
Projektet Framtidens mediateater har fokus på att bygga broar mellan akademin och olika former av konst och teaterföreställningar och en idé som, har väckt internationellt intresse.
Projektet Framtidens mediateater har fokus på att bygga broar mellan akademin och olika former av konst och teaterföreställningar och en idé som, har väckt internationellt intresse.

Pressmeddelande -

Framtida scener när olika medier möts

Tillsammans med Konstmuseet i Skövde och Folkteatern i Göteborg driver Högskolan i Skövde forskningsprojektet Framtidens mediateater. Projektet har fokus på att bygga broar mellan akademin och olika former av konst och teaterföreställningar och en idé som, har väckt internationellt intresse. Under våren kommer studenter från en av dataspelsutbildningarna lämna studierna bakom datorskärmen för att själva ta plats på scenen.

Projektet Framtidens mediateater består av flera olika delar men övergripande handlar det om att möjliggöra för att skapa nya former av berättande med hjälp av interaktiv teknik.

– För Högskolan är det här ett sätt att visa hur involverat spel är och vilken stor del det är i dagens samhälle. Det influerar vår kultur på många olika sätt, säger Rebecca Rouse, lektor i medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde.

Förutom Rebecca Rouse är också Lars Kristensen, lektor i medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde delaktig i projektet. Högskolan i Skövde och Folkteatern i Göteborg har tidigare samarbetat och då handlade det om sommarkurser med inriktning mot just digitala scener.

– Folkteatern tog kontakt med spelutvecklingsprogrammen på Högskolan för att se om vi ville samverka kring deras digitala scen på nätet. Arbetet resulterade i två sommarkurser, berättar Lars Kristensen.

Internationellt samarbete

Tack vare medel från Västra Götalandsregionen kan arbetet vidareutvecklas och nu med forskningsinriktning. Dessutom med fler samarbetspartners då projektet även samlar internationella deltagare från akademin, kultursektorn och industrin i Storbritannien, Ungern, Österrike, Belgien och USA. Tillsammans arbetar de bland annat för att få digital teknologi att framöver kunna bli en mer integrerad del av traditionella scenföreställningar och att utveckla nätverk både inom forskningen, konsten och teknologin.

– Vi kommer anordna seminarier som bland annat handlar om narrativ inom spel och spelutveckling, akademiska salonger där vi diskuterar brännande frågor för spelutveckling och teater. Det blir även en kurs i dramaturgi för att se hur teknologin kan forma och inverka på berättelsen. Även konstnärer, från olika delar av världen, kommer att delta i seminarier och undervisning. På Folkteatern i Göteborg kommer vi arrangera en form av after work för att mötas i olika branscher, diskutera och undersöka höra, undersöka vilka krafter vi har för att forma ett större nätverk, säger Lars Kristensen.

Rebecca Rouse lyfter också dynamiken i att representanter från olika sektorer möts för att blicka framåt när det gäller hur olika former av medier kan integreras i olika former av scenkonst.

– Att vi har olika bakgrunder gör att teori och praktik möts och min erfarenhet att vi får en helt annan typ av frågor och andra perspektiv. Man har olika bakgrund med sig in i projektet och det är oerhört givande.

Pandemin påverkar synen på tillgänglighet

Forskarna konstaterar att pandemin har visat att teaterrummet kan ändra form och på många sätt också bli mer tillgängligt när föreställningar kan ske digitalt.

– Pandemin har påverkat och förändrat mycket kreativt arbete och tänjt på gränserna. Frågan är hur vi kan utveckla det här området, säger Rebecca Rouse.

– Covid har verkligen satt digital teknologi på kartan i förhållande till traditionella scenkonstformer. Vi är inte ute efter att revolutionera eller omforma den traditionella teaterformen, men vi kan tänka annat och det nya kan bli ett komplement till det vi har och här kommer våra spelstudenter in, säger Lars Kristensen som själv har en bakgrund inom filmvetenskap.

Intar en annan scen

Studenterna som läser Dataspelsutveckling – Game Writing, kommer få ta del av forskningsarbetet och även medverka i det.

– Våra studenter får möjlighet att producera innehåll för fler scener än den digitala och det kan öppna nya dörrar och arbetsmöjligheter för dem.

Under projektet som pågår fram till nästa höst kommer två föreställningar att sättas upp. På Folkteatern i Göteborg sätts Moderna Tider upp i regi av Erik Holmström och vi arbetar med hur studenter kan möta repetitionsarbetet och föreställningen. På Konstmuseet i Skövde kommer en föreställning sättas upp där studenter deltar på olika sätt. I Skövde ska Rebecka Rouse som också utbildad teaterregissör i USA arbeta med föreställningen.

– Lars har en kurs i dramaturgi och därefter kommer min kurs där den här föreställningen ingår. På så sätt får studenterna både teori och praktik, säger Rebecca som ägnat stor del av sin tidigare forskning i USA åt just storytelling och studerat nya former av medier och teknologier inom teaterverksamhet.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Lars Kristensen, lektor i medier, estetik och berättande
0500-778842
lars.kristensen@his.se

Rebecca Rouse, lektor i medier, estetik och berättande (talar endast engelska)
0500-448408
rebecca.rouse@his.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Presskontakt

Sofia Grändinger

Kommunikatör 0500-448207

Relaterat material

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.