Gå direkt till innehåll
Christine Mulder och Anna-Karin Pernestig, Högskolan i Skövde.
Christine Mulder och Anna-Karin Pernestig, Högskolan i Skövde.

Pressmeddelande -

Nyttiggörande av forskning kan rädda liv

Högskolan i Skövde arbetar med att nyttiggöra sin forskning på olika sätt för det omgivande samhället. Anna-Karin Pernestig, som forskar på tidigare och snabbare diagnosticering av sepsis, har genom validering tagit sin forskning ett steg närmre att bli ett kliniskt beslutsstödsystem som skulle kunna användas i akutsjukvården.

Genom att tidigare kunna diagnosticera blodförgiftning, eller sepsis som det också heter, har forskaren Anna-Karin Pernestig och hennes kollegor vid Högskolan i Skövde tagit fram det man hoppas ska bli ett kliniskt beslutsstödsystem som de kallar SepsIT®. Det rör sig om digital diagnostik som ger läkaren på akuten ett tidigare och snabbare svar på om patienten har en allvarlig bakterieinfektion som kan leda till sepsis.

– Genom att ha tillgång till digital diagnostik direkt på akuten kommer läkaren kunna minska tiden för att säkerställa en diagnos och därmed rädda fler liv. Det känns oerhört viktigt för oss som forskare att kunna skapa viktig och konkret samhällsnytta, säger Anna-Karin Pernestig.

Systemet i SepsIT® är uppbyggt av ett antal mätningar av olika biomarkörer som sedan hanteras matematiskt (så kallad datamining). Dels ingår vitala parametrar som alltid mäts på akuten som exempelvis blodtryck, kroppstemperatur med mera. Sen tillkommer information om de biomarkörer i patientens blod som man forskar om på Högskolan i Skövde (det rör sig om proteiner och mikroRNA). Genom datamining av denna multimarkörpanel kan sedan ett beslutsstöd ges till läkaren. Detta beslutsstöd kan ge indikationer om det är en sepsis som patienten drabbats av.

Högskolan i Skövdes första egna varumärke

Ett steg på vägen från forskningsresultat till samhällsnytta är att nyttiggöra sin forskning. Validering är ett verktyg för detta. Genom validering kan man att testa ett forskningsresultats potential innan man skapar konkret samhällsnytta eller tillväxt i form av en produkt, till exempel. Christine Mulder, innovationsrådgivare på Avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation (AFSI), har stöttat forskarna inom SepsIT® med valideringen av forskningsresultatet.

– I det här projektet så handlade valideringen framförallt om kunskap om immateriella rättigheter, det vill säga att se över vem som äger vilka tillgångar och en granskning av hur ny den här typen av innovation faktiskt är i världen. Det vi har gjort mer konkret är att etablera och varumärkesskydda SepsIT ®, som faktiskt är det första varumärke som är sprunget ur nyttiggörandet av forskning från Högskolan i Skövde, säger Christine Mulder.

För mer information, kontakta:
Christine Mulder, Innovationsrådgivare, Avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation vid Högskolan i Skövde, christine.mulder@his.se, 0500-44 82 61

Anna-Karin Pernestig, Lektor i biovetenskap, Institutionen för biovetenskap vid Högskolan i Skövde, anna-karin.pernestig@his.se, 0500-448464.

Relaterade länkar

Ämnen

Regions


Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Presskontakt

Cecilia Renström

Cecilia Renström

Presskontakt Kommunikatör Presskontakt 0500 448031
Cecilia Fransson

Cecilia Fransson

Kommunikatör ASSAR Industrial Innovation Arena 0500-44 80 41