Uybb4z2jxsnnvvw3uptf

Scans julskinkor hamnar på första- och andraplats i Aftonbladets årliga julskinketest

Nyheter   •   Dec 11, 2017 09:08 CET

Sedan 1899 har Scan varit en del av det svenska köket. Julskinkan har tillverkats i över 60 år och är i dag svenskarnas favorit på julbordet. Vid Aftonbladets årliga julskinketest prisades Scan Gourmet Julskinka och Scan Gårdsjulskinka av Svensk Rapsgris med utmärkelserna ”Bäst i test” och ”Näst bäst i test”.

Media no image

HKScan utvecklar framtidens stall tillsammans med Abetong

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 08:00 CET

Sedan ett år tillbaka har HKScan drivit ett av Jordbruksverkets tävlingsprojekt för att utveckla framtidens stall för smågrisproduktion. I projektet har Abetong varit en viktig samarbetspartner och nu har företagen tillsammans utifrån lärdomarna i projektet utvecklat stallar för grisproduktion.

Utgångspunkten för smågrisstallet som utvecklats ligger i den ritning som tagits fram inom tävlingen Framtidens stall som Jordbruksverket utlyst. Slaktgrisstallet har utvecklats för att komplettera smågrisproduktionen och dessutom vara funktionellt och hållbart för en god produktion och bra djuromsorg. Att tillhandahålla förslag på ritningar för nyinvestering ser HKScan som ett led i utvecklingen av producenttjänster för att stötta våra djurleverantörer i deras utveckling. HKScan leder utvecklingen av svenskt kött genom hela värdekedjan, Från Gård till Gaffel, och då är investeringsprocessen en del av detta.

-Vi anser att det är viktigt att stallar som byggs är hållbara både ur djurvälfärds perspektiv, men också att de är kostnadseffektiva och att det bedrivs en produktion som är klimatsmart, säger Victoria Ohlsson, Development manager på HKScan.

Ritningarna som tagits fram är flexibla och kan lätt anpassas utifrån den produktion som finns på gårdar som vill investera i svensk grisproduktion. Det är enkelt att utöka eller minska stallarna efter önskat djurantal. I utformningen har även hänsyn tagits till att ritningarna kan användas både för den som bygger ut befintlig produktion, men också för den som nyinvesterar. För ritningarna står Fredrik Fredbo, Abetong och Kimmo Haapaanen, HKScan.

För ytterligare information kontakta
Victoria Ohlsson, Development manager, HKScan Sweden, telefon: +46 (0)44 194 014

Fredrik Fredbo, Produktionsutvecklare, Abetong, telefon: +46(0)46 207 981

Kort om HKScan HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2016, omsatte HKScan nästan 1,9 miljarder euro och hade ca 7 300 anställda.


Kort om Abetong
Abetong AB är ett av Sveriges ledande företag för utveckling, tillverkning och försäljning av prefabricerade betongprodukter. Vi är verksamma inom marknadsområdena lantbruk, hus och anläggning och har tillverkning och försäljning på 14 orter i Sverige. År 2016 omsatte vi drygt 1,3 miljarder SEK och hade omkring 550 anställda. Abetong ingår i den internationella byggmaterialkoncernen Heidelberg Cement, som har cirka 60 000 medarbetare i fler än 60 länder.

Utgångspunkten för smågrisstallet som utvecklats ligger i den ritning som tagits fram inom tävlingen Framtidens stall som Jordbruksverket utlyst. Slaktgrisstallet har utvecklats för att komplettera smågrisproduktionen och dessutom vara funktionellt och hållbart för en god produktion och bra djuromsorg. Projektet visar hur HKScans producenttjänster stöttar djurleverantörerna i deras utveckling.

Läs vidare »
Media no image

Återkallelse av Kokt Emilskinka med tillverkningsdatum 13.09.2017 och bäst-före-datum 12.11.2017

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 12:01 CEST

Med anledning av felmärkning av bäst-före-datum återkallas Pärsons Kokt Emilskinka med tillverkningsdatum 13.09.2017 och bäst-före-datum 12.11.2017.

Fel bäst-före-datum har upptäckts på en del av produkten Kokt Emilskinka med tillverkningsdatum 13.09.2017. På en del av förpackningarna står det 12.11.2017, men det rätta bäst-före-datumet är 06.10.2017.

Vi vill betona att det inte är något fel på produkten som naturligtvis är fullt ätbar fram till korrekt bäst-före-datum. Felet beror på den mänskliga faktorn vid angivelse av datum. Men eftersom innehållet i förpackningen inte motsvarar produktetiketten väljer vi, som sätter produktkvalitet och produktsäkerhet i första hand, att återkalla förpackningar med felaktigt bäst-före-datum.

De konsumenter som har köpt Kokt Emilskinka med tillverkningsdatum 13.09.2017 och bäst-före-datum 12.11.2017 kan lämna tillbaka produkten i butik alternativt kontakta HKScans konsumentkontakt Matforum. Vi beklagar det inträffade och hoppas att det inte orsakar allt för stora besvär.

För mer information:

Matforum tel: 020-59 59 77

HKScans pressjour tel: 08-725 85 10

Med anledning av felmärkning av bäst-före-datum återkallas Pärsons Kokt Emilskinka med tillverkningsdatum 13.09.2017 och bäst-före-datum 12.11.2017.

Läs vidare »
Ojx9lozhckf7sctxabsa

Scan lanserar färs i ny smart rullförpackning

Nyheter   •   Sep 22, 2017 10:02 CEST

Nu lanserar vi vår svenska färs i en ny smart förpackning som är mer lätthanterlig, bättre för miljön och ger längre hållbarhet. Vi passar även på att utöka vårt sortiment med flera nya färser, bland annat en gårdsspecifik färs av Svensk Rapsgris och ekologisk nöt- och blandfärs.

Media no image

Börsinformation: HKScan reviderar sin strategi

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 11:13 CEST

HKScans styrelse har godkänt koncernens strategi. Vår strategi går ut på att fokusera på konsumenten genom att leda matkedjan. Strategin ger oss en unik position inom den nordiska livsmedelsindustrin.

Strategin "Från gård till gaffel" fokuserar på ett aktivt ledarskap i livsmedelskedjan, med förmåga att förnya. Den betonar innovation, produktivitet och hållbarhet med starkt fokus på konsumenterna. Genom att leda värdekedjan för livsmedelssektorn från den lokala gården till konsumenten, vill vi också stärka HKScans ställning genom att ta socialt och miljömässigt ansvar samt vara en hållbarhetsfokuserad medlem i de nordiska samhällena.

Hållbarhet och kvalitet erbjuder tillväxtmöjligheter

Strategin "Från gård till gaffel" validerar vårt uppdrag att göra det dagliga livet mer smakrikt för konsumenter och kunder - både idag och imorgon. Vi erbjuder hållbart producerad, högkvalitativ och hälsosam mat.

"Vi ser möjligheter till tillväxt. Det finns flera konsumenttrender som stöder den växande efterfrågan på hållbar produktion av högkvalitativ mat. Vi är övertygade om att genom att skapa innovativa produkter och koncept som tilltalar konsumenter kan vi stärka våra varumärken och driva kategoritillväxt. Vi sätter höga kvalitetskrav i allt vi gör. Genom att betona hög kvalitet och hållbarhet, kan vi differentiera oss unikt både på nordiska och internationella marknader. Våra värderingar - Inspire, Lead and Care - styr vårt dagliga arbete ", säger Jari Latvanen, VD och Koncernchef.

Strategiska fokusområden

Vi strävar efter att utöka vårt spelområde för att nå en ledande marknadsposition och närvaro i viktiga försäljningskanaler på våra nordiska hemmamarknader och utveckla internationella tillväxtvägar med fokus på Asien.

Vår kärnverksamhet är kött och måltider. Vi kommer att vara närvarande i alla prissegment, men driva tillväxt genom att bygga en starkare ställning i övre medel- och premium segment.

Vi har definierat fem fokusområden för att nå våra strategiska mål och att effektivt genomföra strategin.

- Fokus på kött. Vi innoverar för att möta konsumenternas efterfrågan och investera i nya koncept och produkter. Vi betonar differentiering med hög kvalitet och hållbarhet.

- Ledarskap i fjäderfäprodukter. Vi riktar oss till ledarpositionen inom fjäderfäprodukter med hjälp av den nya toppmoderna produktionsanläggningen i Rauma.

- Fortsätt växa inom måltidsverksamheten. Vi investerar för att öka marknadsandelar i attraktiva måltider med både tillväxt- och premiepotential.

- Samarbeta med våra gårdar. Vi etablerar producentpartnerskap med våra djurleverantörer för att säkerställa ansvarsfullt producerad, högkvalitativt råmaterial som möjliggör kommersiell innovation och differentiering.

- Driver effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft. Vi kommer att förbättra effektiviteten på plats och utveckla tillgångsutnyttjandet i vårt produktionsnätverk. Vår nya verksamhetsmodell, som i kraft sedan den 1 juni 2017, erbjuder möjligheter till förnyelse, stärker vårt sätt att fungera effektivt som ett nordiskt team och driver oss till att genomföra vår strategi på ett konkurrenskraftigt sätt.

Långsiktiga finansiella mål

HKScans långsiktiga finansiella mål förblir oförändrade:

 • Rörelseresultat (EBIT): över 4 procent av nettoomsättningen
 • Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE): över 12 procent
 • Nettoväxling: under 100 procent
 • Utdelning: över 30 procent av nettoresultatet
 • HKScan Corporation
  Jari Latvanen
  VD och koncernchef

  För ytterligare information:

  Jari Latvanen, VD och koncernchef, HKScan Corporation

  Jari finns tillgänglig från måndag 28 augusti 2017 kl. 12:30. Vänligen kontakta Marja-Leena Dahlskog, VP Communications, tel. +358 10 570 2142 för att boka in tid.

  Inbjudan till informationsmöte

  Informationsmöte för analytiker, institutionella investerare och media kommer att organiseras på Hotel Havens auditorium (adress: Eteläranta 16, Helsingfors) den 28 augusti 2017 klockan 11.30 (finsk tid). Lunch serveras från kl. 11.00.

  Vänligen anmäl dig till informationsmötet hos Marja Siltala, kommunikationsdirektör, Finland, marja.siltala@hkscan.com (telefon +358 10 570 2290). Hon kan även svara på ytterligare frågor angående informationen.

  DISTRIBUTION:
  Nasdaq Helsingfors
  Viktiga medier
  www.hkscan.com

  HKScan är det ledande nordiska livsmedelsföretaget. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa, ansvarsfullt producerade griskött, nötkött, fjäderfä och lammprodukter, bearbetat kött och bekvämlighetsmat under starka varumärken. Våra kunder är detaljhandel, matservice, industri och export, och våra hemmamarknader består av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till nära 50 länder. År 2016 hade HKScan en omsättning på nästan 1,9 miljarder euro och cirka 7 300 anställda.

  HKScans styrelse har godkänt koncernens strategi. Vår strategi går ut på att fokusera på konsumenten genom att leda matkedjan. Strategin ger oss en unik position inom den nordiska livsmedelsindustrin.

  Läs vidare »
  Media no image

  Återkallelse av Scans grillskivor med tillverkningsdatum 20.06.2017

  Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 14:31 CEST

  På grund av felmärkning återkallar Scan produkten Grillskiva original med tillverkningsdatum 20.06.2017 och bäst före datum 11.07.2017.

  Fel etikett har använts till en del av produktionen som märkts med produktetiketten Nötskivor original, när innehållet består av skivor av griskött.

  Det är sålunda inget fel på produkten som naturligtvis är fullt ätbar. Men eftersom innehållet i förpackningen inte motsvarar produktetiketten väljer Scan, som sätter produktkvalitet och produktsäkerhet i första hand, att omedelbart återkalla produkten.

  De konsumenter som har köpt Scans Grillskiva original med tillverkningsdatum 20.06.2017 och bäst före datum 11.07.2017 kan lämna tillbaka produkten i butik alternativt kontakta Scans konsumentkontakt Matforum.

  För mer information:
  HKScans pressjour tel: 08-725 85 10
  Matforum tel: 020-59 59 77

  På grund av felmärkning återkallar Scan produkten Grillskiva original med tillverkningsdatum 20.06.2017 och bäst före datum 11.07.2017.

  Läs vidare »
  Media no image

  Sveriges utsläpp skulle vara 2 procent högre utan Hagaföretagens åtgärder

  Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 09:46 CEST

  Utan företagen i Hagainitiativet skulle Sveriges utsläpp vara 2 procent högre eller 1,1 miljoner ton växthusgaser. Minskningar beror på åtgärder som exempelvis övergång till biobränslen och effektivisering i företagens egen verksamhet. Det framgår av Hagainitiativets klimatbokslut som publiceras idag. Dessutom visar klimatbokslutet att det genomsnittliga Hagaföretaget har ökat sin omsättning med sex procent sedan deras respektive basår, samtidigt som utsläppen minskat med 34 procent.

  Hagainitiativets vision är att skapa ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Vid starten, för 7 år sedan, var målet att minska utsläppen med minst 40 procent till 2020. Detta har flertalet av företagen uppnått redan idag. Nyligen beslutades därför om nya mål till 2030. Företagen i Hagainitiativet ska bli fossilfria i de egna verksamheterna (eller bidra med utsläppsminskningar i scope 3 som motsvarar utsläppen i scope 1) till 2030.

  -Jag blir lika stolt varje gång Hagainitiativet lanserar klimatbokslut. Siffrorna talar sitt tydliga språk och det är precis det vi behöver när vi nås av nyheter om rekordlåg utbredning av is i Arktis och USA:s utträde ur Parisavtalet. De absoluta utsläppsminskningarna bland Hagaföretagen fortsätter att vara väldigt stora och det är samtidigt glädjande att se att minskningarna kombineras med tillväxt i form av ökad omsättning, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.

  13 av 15 företag har minskat sina utsläpp under 2016. Sedan basåret 2003 har HKScan minskat utsläppen inom Hagascopet med 81 procent, samt satt upp ett eget klimatmål där även produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen samt inköpta transporter ingår. Utsläppet inom det egna "klimatmålsscopet" utgör 66 procent av beräknade utsläpp och har minskat med 74 procent sedan basåret genom minskade utsläpp inom alla kategorier. Utsläppen per producerad vikt har för klimatmålet minskat med 51 procent sedan basåret 2003.

  -VI nådde vårt tidigare mål i förtid, nu höjer vi ribban ytterligare. Innovationer och investeringar i fossilfria lösningar växer snabbt och med fortsatt höga ambitioner kan vi nå vårt klimatmål, d v s att minska vår påverkan av utsläpp med hela -95 procent till 2030 jämfört från starten 2003. I målet ingår utsläpp från företagets produktionsanläggningar, personalens tjänsteresor och djurtransporter. Primärproduktionen ingår också i målet och i det perspektivet att vi ska ta fram underlag och formulera strategier för hur och vad vi kan göra, säger Annelie Lundell, hållbarhetsansvarig HKScan Sweden.

  När HKScan arbetar med miljöfrågor handlar det oftast om att vara resurseffektiv, använda mindre vatten, energi och insatsmaterial.

  -Vi använder bio-ånga, fasar ut fossilt bränsle och nyttjar fjärrvärme, hittar nya tekniker för att ersätta naturgas. Dom åtgärderna är direkt lönsamma för oss som företag. Samma arbete och besparingspotential ser vi hos våra primärproducenter, menar Annelie som också påpekar vikten av underhåll av våra naturbetesmarker och slåtterängar som är en förutsättning för att vi ska bevara vår biologiska mångfald. Här har lantbruket en avgörande roll för att Sverige ska ha en hög biodiversitet.

  http://hagainitiativet.se/aktuellt/klimatbokslut/

  För mer information:Annelie Lundell, hållbarhetsansvarig HKScan Sweden, HKScan Sweden, 0511-251 94, annelie.lundell@hkscan.com

  HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag. Vi producerar, säljer och marknadsför ansvarsfullt producerade, högkvalitativa fläsk-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2016 var omsättningen nästan 1,9 miljarder euro och koncernen hade cirka 7 300 anställda. Besök gärnawww.hkscan.com eller www.framtidenskott.se för mer information om företaget och vårt hållbarhetsarbete.

  Utan företagen i Hagainitiativet skulle Sveriges utsläpp vara 2 procent högre eller 1,1 miljoner ton växthusgaser. Minskningar beror på åtgärder som exempelvis övergång till biobränslen och effektivisering i företagens egen verksamhet. Det framgår av Hagainitiativets klimatbokslut som publiceras idag.

  Läs vidare »
  Media no image

  HKScan har varslat 19 tjänstemän i Sverige

  Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 09:26 CEST

  HKScan i Sverige har efter MBL-förhandlingar med fackliga företrädare varslat 19 medarbetare inom företagets tjänstemannaorganisation, enligt tidigare börskommunikation den 8 februari 2017.

  - Minskningen innebär att vi anpassar vårt företag till rådande marknadssituation. Med omstruktureringen skapar vi en stark marknadsinriktad organisation med fokus på att möta våra kunders och konsumenters efterfrågan, säger HKScans VD Sofia Hyléen Toresson.

  Ett integrerat HKScan blir mer fokuserat, flexibelt och resurseffektivt, vilket ska skapa vinst- och tillväxtpotential.

  - På detta sätt tar vi vara på hela företagets kompetenser och alla våra anställdas styrkor som krävs för att implementera vår nya marknadsinriktade strategi. Ett effektivare och smartare HKScan kommer gynna ägare, leverantörer, kunder, konsumenter och de medarbetare som är kvar i företaget. Samtidigt är det givetvis mycket tråkigt att vi behövt vidta åtgärder som innebar att medarbetare varslades, fortsätter Sofia.

  Det är totalt 19 medarbetare som varslats, varav 4 i Skara, 2 i Kristianstad, 12 i Stockholm samt 1 i Halmstad.

  - Antalet är lägre än det som kommunicerades den 8 februari tack vare omplaceringar till andra tjänster, naturlig rotation och pensionsavgångar. Samtidigt har vi nu en stark och fokuserad organisation anpassad till vår marknad och nya strategi, säger HKScans HR-direktör Alexandra Berglund.

  HKScan i Sverige har efter MBL-förhandlingar med fackliga företrädare varslat 19 medarbetare inom företagets tjänstemannaorganisation, enligt tidigare börskommunikation den 8 februari 2017.

  Läs vidare »
  Uwxjagwy3dgxrblvyogq

  HKScan väljer ny marknadsinriktad ledning med fokus på framtidens svenska kött

  Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 08:00 CEST

  För att stärka upp arbetet med att skapa värde för kunder och konsumenter har HKScan tillsatt en ny ledning för Sverige. Nu skapas en samlad kraft för att tydligare visa konsumenten länken mellan den lokala svenska gården och goda matupplevelser.

  Kctkj2xxxmm1kjstvwag

  Stor klimatsatsning mellan HKScan och C4 Energi

  Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 12:55 CEST

  HKScan i Kristianstad har stort fokus på att minska sin klimatpåverkan. Sedan tidigare är all el som anläggningen köper förnyelsebar och för fyra år sedan gick företaget över till fjärrvärme för att betydligt minska sina fossila utsläpp. Nu är det dags för nästa klimatsteg som innebär att HKScan kopplar in biogas från C4 Energi och minskar klimatpåverkan med 3200 ton CO2 årligen.

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Journalistkontakter: HKScan i Sverige
  • 08-7258510

  Om HKScan Sweden

  The Nordic Meat Experts

  HKScan är den ledande experten på kött i Norden. Vi säljer, marknadsför och producerar ansvarsfullt producerade, högkvalitativa gris-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken.

  Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder.

  HKScans nettoomsättning uppgår till 2,1 miljarder euro och koncernen har cirka 7 700 anställda, vilket gör HKScan till ett av Europas ledande köttföretag.

  Adress