Pressmeddelande -

Brasiliansk oxfilé kan bli en bristvara

Ett första beslut om export av nötkött från Brasilien till EU, som togs vid årsskiftet, kan få stora konsekvenser på den svenska köttmarknaden. Kraftig minskning av nötkött från Brasilien kan ge en prishöjning på 30-50 procent. Ett beslut har nu tagits av EU att utöka kontrollen till de brasilianska gårdarna istället för anläggningarna. Idag är det 4 000 av 9 000 bönder i Brasilien som är godkända för leverans av nötkött till EU. Nu kommer endast de bönder som har full spårbarhet till 100% att godkännas. Detta gör att antalet godkända bönder kommer att minska. Besked om godkända gårdar från veterinärerna i Brasilien till EU ska lämnas den 31 januari 2008. Senast den 15 mars 2008 ska samtliga anläggningar leva upp till kraven och vara godkända. Inom ett par månader därefter kommer en EU inspektion att genomföras. Klarar Brasilien inte av att presentera listan till den 31 januari 2008 eller inte klar kraven vid inspektion våren 2008, då blir det fråga om totalstopp för köttimport till EU. - Det är viktigt att brasilianska köttleverantörerna lever upp till de kvalitets- och djuromsorgsregler som gäller. Första beslutet kommer att innebära minskad tillgång och en prishöjning för de svenska konsumenterna. Idag är Sverige i behov av nötköttimporten för att kunna hålla försörjningsgraden, säger Mikael Olsson, VD på Annerstedt Flodin. För mer information kontakta: Mikael Olsson, VD Annerstedt Flodin, tel. 08-600 67 57 Fakta om Annerstedt Flodin I Annerstedtgruppen ingår Sveriges ledande handelsföretag inom livsmedel, med kött och marina produkter som specialitet. Annerstedtgruppen ägs av Scan AB vilket är ett dotterbolag till HKScan. HKScan bildades i januari 2007 genom samgående mellan HK Roukatalo och Scan AB där Swedish Meats är en av de största ägarna. HK Ruokatala Group Oyj är ett köttproducerande företag med verksamhet i Finland, Polen och Baltikum.

Ämnen

  • Mat, dryck

Kontakter

Mediajour

Presskontakt Journalistkontakter: HKScan i Sverige 08-7258510