Pressmeddelande -

Scan samordnar sin inköpsfunktion i SLSSysterföretagen SLS och SLP fusionerar 1 januari 2011 och blir ett gemensamt inköpsbolag till Scan AB. Det nya företaget behåller namnet SLS (Svenska Livdjur & Service AB).

Det har länge funnits önskemål hos våra leverantörer att ge en samlad inköpsservice på marknaden. Som ett led i denna process bildades SLS vid årsskiftet och nu sker också en fusion mellan Scan ABs två inköpsföretag SLS och SLP 1 januari 2011.

– För att vara en attraktiv affärspartner till våra leverantörer, måste vi hela tiden effektivisera vår verksamhet. Att jobba med dubbla arbetsprocesser i två skilda inköpsföretag tar resurser. Resurser som vi hellre ser kommer till nytta hos leverantörerna, säger Fredrik Jönsson, vd SLS.

I samband med fusionen kommer SLPs nöt- och grisinköpare finns kvar på samma position i det nya företaget, vilket gör att leverantörskontakterna bevaras. Även befintliga transportavtal med våra transportörer kommer förlängas och dagens geografiska indelningar bibehålls.

– Vi är mycket måna om alla våra duktiga transportörer. Genom en fusion mellan företagen ger vi dem möjlighet till en positiv utveckling, säger Fredrik Jönsson.

 

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Jönsson, vd SLS, telefon: 070-221 50 02
Sara Hoff, kommunikationsansvarig SLS, telefon: 070-548 41 78
Pressjour Scan, telefon: 08-725 85 10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLS är en långsiktig, lönsam affärspartner!
Svenska Livdjur & Service (SLS) är Scan ABs helägda inköpsbolag av levande svenska slaktdjur. Totalt har företaget ca 40 medarbetare som utgår från 12 olika orter från norr till söder. Vi har alla ett stort fokus på gemensam lönsamhet och med marknadsmässiga priser vill vi bygga långsiktiga affärsrelationer med våra 15.500 kontraktsleverantörer. Du kan räkna med oss!

Scan – bry dig om vad du äter
Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet. Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat.

Scan AB omsätter 11 Mdr SEK och har 3 000 medarbetare. HKScan-koncernen har 10 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 23 Mdr SEK.

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Kategorier

  • sls
  • slp
  • svenska livdjur & service
  • hkscan

Kontakter

Mediajour

Presskontakt Journalistkontakter: HKScan i Sverige 08-7258510