Pressmeddelande -

Scans nionde Etik- och Miljöredovisning publicerad - Fokus på arbetet med etik och miljö ger stadiga förbättringar

Scans årliga Etik- och Miljöredovisning är klar. Under 2007 har djuromsorgen stått i fokus med stora investeringar. Bilkörningen har minskat med tio varv runt jordklotet. Bättre energimix har minskat koldioxidutsläppen. Salthalten sänktes med 25 % på Må Gott produkterna; en kvalitetsförbättring för konsumenter som tänker på att äta sunt och gott.

Scans årliga Etik- och Miljöredovisning finns nu att läsa här på vår hemsida: www.scan.se. Redovisningen är den nionde och unik inom branschen eftersom den på ett öppet och rakt sätt redovisar koncernens arbete med miljö, kvalitet och djuromsorg. Den är heltäckande och jämförbar över åren och de tidigare utgåvorna finns också på hemsidan.

- Scan har ett starkt fokus på etik, miljö, kvalitet och djuromsorg. Dessa frågor är viktiga för oss och kommer bli allt viktigare i framtiden. Vårt företag är unikt med att vi har kontroll över hela kedjan, från gård till bord. För kunder och konsumenter innebär det att vårt arbete ska säkerställa att vi erbjuder goda och säkra produkter, säger Magnus Lagergren, vd Scan AB.

Här följer ett axplock av händelser ur Scans Etik- och Miljöredovisning för 2007:

Scan kör tio varv mindre runt jorden
Scan har under 2007 minskat sitt bilåkande med egen bil och förmånsbilar med -41 561 mil (-7,5 %), vilket är ungefär tio varv runt jorden.

Minskat utsläpp av koldioxid
Under 2007 har energianvändningen minskat med - 4,9 %. Energiproduktion ger upphov till utsläpp av koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Scan minskade sina koldioxidutsläpp med 372 ton (-2,1 %); det beror på en energimix med mindre andel fossila bränslen.

Stora investeringar för djuromsorgen
Under 2007 investerades drygt 15 miljoner i djuromsorgsfrämjande åtgärder. I Linköping byggdes ett nytt modernt stall och i Visby gjordes en ombyggnad av inredningen i nötstallet.

Fokus på djuromsorgens nyckeltal
Teknikförbättringar, utbildning och konstant fokus på djuromsorg gör att de flesta nyckeltalen under 2007 ligger bättre än den på förhand uppsatta acceptabla nivån.

Scans Visby-anläggning BRC-certifierad
Under 2007 BRC-certifierades även anläggningen i Visby. Det är en exportcertifiering som British Retail Consortium ställer som krav på sina underleverantörer.

Scan först ut med att sänka salthalten
Scan var först ut av kött- och charkproducenterna i Sverige med att minska salthalten. Alla produkter i Scans Må Gott koncept sänktes med 25 % i januari 2007. Må Gott riktar sig till de konsumenter som vill kombinera sunt och gott, produkterna innehåller max 9 % fett.

Samhällsansvar
Varje såld förpackning under Scans julkampanj bidrog till insamlingen till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 509.000 kronor överlämnades och kommer användas till att förgylla vardagen för barnen och påskynda deras tillfrisknande.

Minskad sjukfrånvaro
Det långsiktiga arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter att uppvisa effekt. Den nedåtgående trenden håller i sig och 2007 var sjukfrånvaron 8,6 % (11,3 % 2003).

Bättre arbetsmiljö med ny teknik
Installation av industrirobot i charkpaketeringen i Linköping och en Marell-linje i nötstycken i Skara har gett en bättre arbetsmiljö, främst i form av mindre lyft för personalen.

 

För ytterligare information kontakta:
Magnus Lagergren, vd Scan AB, mobil: 070-255 52 35
Margareta Thorgren, informationschef Scan AB, tfn: 070-280 01 68

Bilaga: Scans Etik- och Miljöredovisning 2007
Klicka på länken ovan för att komma direkt.

 

Om vårt arbete med etik och miljö
Vidare information om vårt övergripande arbete med djuromsorg finns i foldern: Om vårt arbete med etik, miljö, kvalitet och djuromsorg. Beställ den via Laila Romu, 0511-252 19, e-post: laila.romu@scan.se, eller läs den här på vår hemsida. Klicka här för att komma direkt ->

Scan - bry dig om vad du äter
Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet.

Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 10 Mdr SEK och har 3 200 medarbetare. HKScan-koncernen har 10 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 20 Mdr SEK.


Postadress: Box 30223, 104 25 Stockholm I Telefon: +46 771-510 510 I www.scan.se

 

 

Ämnen

  • Miljö, energi

Presskontakt

Mediajour

Presskontakt Journalistkontakter: HKScan i Sverige 08-7258510