Gå direkt till innehåll
Kvarteret Sköterskan i Sege Park, Malmö med 113 bostäder fördelade på två huskroppar.  Illustration:  Liljewalls arkitekter på uppdrag av ByggVesta.
Kvarteret Sköterskan i Sege Park, Malmö med 113 bostäder fördelade på två huskroppar. Illustration: Liljewalls arkitekter på uppdrag av ByggVesta.

Pressmeddelande -

Hökerum Bygg bygger hållbart åt ByggVesta i Kirseberg

Nu är det klart att Hökerum Bygg blir totalentreprenör åt ByggVesta för deras nästa stora projekt i Malmö. Projektet heter Kvarteret Sköterskan och ligger i området Sege Park i Malmö. Det är  två hus med sammanlagt 113 lägenheter som ska byggas. Tisdplanen är satt och projekteringsarbetet sker under första halvåret  2021 med en produktionsstart till sommaren. Husen planeras  vara inflyttningsklara årsskiftet 2022/2023. 

ByggVesta och Hökerum Bygg har flera lyckade samarbeten bakom sig. Ett exempel är ett gemensamt kvarter i Sorgenfri där Hökerum Bygg uppförde hyresrätterna i Trådbussen på uppdrag åt Byggvesta och Bostadsrätterna i Alfreds hus i egen regi, i  ett och samma kvarter. 

- ByggVesta har sedan tidigare goda erfarenheter av samarbete med Hökerum Bygg och ser framåt emot att bygga ett nytt kvarter tillsammans i Sege Parks grönskande parkmiljö , säger Sofia Skarpsvärd som projektleder för ByggVestas räkning. 

- Vi ser fram mot uppdraget åt ByggVesta, särskilt roligt är det att projektet har en så tydlig vision kring hållbarhet, säger Henrik Schwartz som är projektchef på Hökerum Bygg. 


Fakta Sege Park:

Sege Park ligger i Kirseberg i östra delen av Malmö. Det nya bostadsområdet ska vara en testbädd för olika hållbarhetslösningar, där bland annat delningsekonomi får en framträdande roll. Här kommer bostäder, verksamheter och offentlig service växa fram i en parkmiljö. I området, som tidigare var ett sjukhusområde, kommer omkring 1000 nya bostäder att byggas. 

Ämnen

Kategorier


Hökerum Bygg grundades 1968 och är ett bygg- och bostadsutvecklingsföretag med hemvist i Ulricehamn. Vår vision är att vara den bästa bostadsutvecklaren i Sverige. Varje projekt är unikt och vår styrka är att se dess unika potential och därigenom utveckla genomtänkta, prisvärda och hållbara bostäder.

VI färdigställer omkring 500 bostäder per år från Uppsala i norr till Malmö i söder. Främst består våra entreprenader av egenutvecklade projekt men vi bygger också flerbostadshus åt externa beställare. Då bidrar vi gärna med vår kompetens kring att optimera projekten för att erhålla bästa resultat.

De senaste 15 åren har vi färdigställt cirka 7000 bostäder, hälften i egenutvecklade projekt och hälften åt externa beställare. Vår mångåriga erfarenhet av hela värdekedjan från markförvärv till projektering, byggnation och förvaltning innebär att vi kan säkerställa processen avseende kvalitet, effektivitet, hållbarhet och kostnadskontroll samtidigt som vi skapar ekonomiskt sunda bostadsrättsföreningar.

Hökerum Bygg ingår i koncernen Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB som även bedriver verksamhet inom långsiktig fastighetsförvaltning och hotell- och konferensverksamhet. Totalt arbetar omkring 110 personer i koncernen, 90 av dem finns på Hökerum Bygg.
Koncernens starka finansiella ställning skapar goda förutsättningar till fortsatt långsiktig tillväxt inom bygg- och fastighetsbranschen, samt möjligheter att produktionsstarta och fullfölja projekten utifrån fastställd plan. 

Hökerum byggs webbplats

Kontakter

Fredrik Ståhl

Fredrik Ståhl

Presskontakt Styrelseordf & ägare Hökerum Bygg +46 (0)70 315 12 99
Catarina Viktorsson

Catarina Viktorsson

Presskontakt Sälj- och Marknadschef Försäljning egenutvecklade bostadsrättsprojekt. 079-079 02 37
Henrik Wästervall

Henrik Wästervall

Presskontakt Projektchef Nya projekt +46 70 855 22 01

Hökerum Bygg - vi har receptet för smakfullt och hållbart byggande!

Hökerum Bygg är ett familjeföretag med huvudkontoret i Ulricehamn. Företaget grundades 1968 och idag bedriver vi verksamhet inom två områden. Vi bygger Bostadsrätter i egen regi och flerbostadshus på totalentreprenad. Varje år färdigställer vi omkring 500 bostäder från Uppsala i norr till Malmö i söder.

Hökerum Bygg AB
Boråsvägen 15 C
523 44 Ulricehamn
Sverige