Pressmeddelande -

Höganäs lanserar unik elmotor för cyklar

Höganäs lanserar en ny generation elmotorer, speciellt utvecklade för elcyklar och lätta fordon. Tack vare att motorerna tillverkas i metallpulver, uppvisar de en unik kombination av lägre vikt, mer kompakt design och hög prestanda. Lanseringen sker i samband med världsutställningen i Shanghai, eftersom marknaden för elcyklar växer snabbast i Kina och andra asiatiska länder. Drivkraften är efterfrågan på kostnadseffektiva, flexibla och miljövänliga transportmedel.

I samband med invigningen av den svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai denna vecka lanserar Höganäs AB en ny motor för elcyklar, särskilt avsedd för Kina och andra asiatiska marknader. Motorn är utvecklad med avancerad metallpulverteknologi, vilket gör att den kan kombinera låg kostnad och låg vikt med hög prestanda.

“Vi valde elcyklar som den första applikationen när vi introducerar vårt nya elmotorkoncept, eftersom kraven där är väldigt höga på prestanda och kostnad. Vi är dock säkra på att vi har en unik produkt. Den är lättare än andra elmotorer och i en elcykel ger den god räckvidd, uppemot 75 kilometer, tack vare hög effektivitet”, säger Höganäs koncernchef och VD Alrik Danielson.

Höganäs AB är världens ledande tillverkare av metallpulver. Företaget driver kontinuerligt på marknadsutvecklingen genom att överföra användningen av metallpulverteknologin till nya områden. Denna teknologi ger helt nya möjligheter att skapa effektivare och lättare produkter med minskad miljöpåverkan.

“Elcykelmotorn är ett bra exempel på det vi kallar ”Power of Powder”. Det är en högeffektiv och väldigt kompakt motor för direkt kraftöverföring utan växellåda. Genom att den kombinerar hög effekt och låg vikt med en modulär design, är motorn lämplig att använda i ett stort antal applikationer utöver elcyklar, till exempel mopeder, vespor, andra lätta fordon, pumpar, fläktar och generatorer”, fortsätter Alrik Danielson.

Genom hela utvecklingsprocessen har stora ansträngningar lagts på att minimera motorns miljöpåverkan. Till statorn används metallpulver som är tillverkat av återvunnet metallskrot. I motorn används mindre mängd magneter och koppartråd än i jämförbara, traditionella elmotorer. Dessutom är den utvecklad för att möjliggöra mycket effektiv återvinning.

Under hösten kommer Höganäs att marknadsföra elmotorkonceptet mot slutanvändare inom flera lämpliga applikationsområden, varav det första är elcykelindustrin. Avsikten är att licensiera och låta legotillverka motorerna.
“Med denna cykelmotor vill vi visa att vi har teknologin för att stödja utvecklingen av innovativa applikationer för elmotorer. Genom att lansera den på världsutställningen vill Höganäs även bidra till att förstärka bilden av svensk industri som entreprenöriell och innovativ,” säger Alrik Danielson.

Höganäs den 3 maj 2010

Informationen är sådan som Höganäs AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2010 kl 9.00.

Höganäs AB är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har företaget utvecklat en djup applikationskompetens.
I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att t ex skapa framtidens bilkomponenter och vitvaror samt vatten- och avgasrening. Företaget, som grundades 1797, hade under 2009 en omsättning på 4 571 Mkr och är noterat på Nasdaq OMX Stockholms Mid Cap-lista. Se även www.hoganas.com

Ämnen

  • Industri, tillverkning