Pressmeddelande -

HÖGANÄS: NY VD I NORTH AMERICAN HÖGANÄS, INC.

Den 1 juni 2006 tillträder Avinash Gore som VD för Höganäs nordamerikanska verksamhet. Gore är anställd i Höganäs sedan 2002 som VD för Höganäs India Ltd. Han började i Höganäs efter en karriär i Alfa Laval, där han upprätthållit ett antal internationella ledande poster. Sten-Åke Kvist lämnar sin nuvarande befattning som VD för North American Höganäs, Inc. för att arbeta med specialuppdrag avseende utveckling och tillväxt av Höganäskoncernens globala verksamhet. Kvist kvarstår som vice VD i Höganäs AB. Höganäs den 8 maj 2006 Höganäs grundades 1797 och är i dag ledande inom järn- och metallpulverbranschen. Slutprodukterna finns främst inom bilindustrin och produkter som används i och kring hemmet (vitvaror, handverktyg mm). Omsättningen under 2005 uppgick till 4 594 Mkr (4 162) och resultatet före skatt uppgick till 408 Mkr (600). Höganäs är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. För ytterligare information besök vår hemsida www.hoganas.com Höganäs utvecklar, tillverkar och marknadsför järn- och metallpulver. Pulvret används i komponent- tillverkning, svetselektrodtillverkning, kemi och metallurgiapplikationer och termisk ytbeläggning.

Ämnen

  • Arbetsliv