Pressmeddelande -

PRESSMEDDELANDE

Höganäs har beslutat att reservera för bedömda kostnader om 18,1 miljoner brasilianska Reais, motsvarande 65 Mkr, i verksamheten i Brasilien. Större delen avser mervärdesskatt i samband med import av maskiner. Höganäs reserverar 65 Mkr avseende mervärdesskatt i det brasilianska dotterbolaget. Bolaget har efter skatterevision hittills erhållit krav om 16 Mkr och har bedömt erhålla krav på resterande belopp som en följd av pågående skatterevisioner. Reserveringen baseras på en utredning som Höganäs och koncernens revisorer gjort i samarbete med lokala jurister. Av reserveringen på 65 Mkr kommer 43 Mkr att belasta rörelseresultatet och 22 Mkr räntenettot. Större delen av reserveringen avser mervärdesskatt vid import av maskiner till Brasilien i samband med uppbyggnaden av verksamheten efter förvärvet 1999. Huvuddelen beror på att den speditör som anlitades vid införseln av maskinerna ej betalt mervärdesskatten, trots att denna förskotterats av Höganäs. Enligt brasiliansk lagstiftning har Höganäs strikt ansvar för betalningarna fastän Höganäs handlat i god tro. Bolaget bestrider de erhållna kraven. Skatteprocesserna beräknas pågå under ett antal år. Utöver det reserverade beloppet om 65 Mkr tillkommer räntekostnader fram till skatteprocesserna är avslutade. Räntekostnaderna är avhängiga av den brasilianska statsräntan. Dessa kostnader tas löpande i räntenettot under tiden som processerna fortgår enligt gällande redovisningsregler. Höganäs operativa verksamhet i Brasilien utvecklas mycket positivt i dagsläget. Höganäs den 24 maj 2006 Höganäs AB (publ) Corporate Communications Höganäs grundades 1797 och är i dag ledande inom järn- och metallpulverbranschen. Slutprodukterna finns främst inom bilindustrin och produkter som används i och kring hemmet (vitvaror, handverktyg mm). Omsättningen under 2005 uppgick till 4 594 Mkr (4 162) och resultatet före skatt uppgick till 408 Mkr (600). Höganäs är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. För ytterligare information besök vår hemsida www.hoganas.com Höganäs utvecklar, tillverkar och marknadsför järn- och metallpulver. Pulvret används i komponent- tillverkning, svetselektrodtillverkning, kemi och metallurgiapplikationer och termisk ytbeläggning.

Ämnen

  • Ekonomi, finans