Pressmeddelande -

PRESSMEDDELANDE Högskolan Dalarna: Högskolan Dalarna får masterexamensrätt i mikrodataanalys

Högskoleverket har godkänt ansökan från Högskolan Dalarna om masterexamensrätt i mikrodataanalys. Detta område omfattar delar som artificiell intelligens, beslutstödsystem, datamodellering, försöksplanering, geografiska informationssystem, mätteknik, optimering, prognoser, simulering och statistisk slutledning. Inom detta område har Högskolan i sin ansökan föreslagit en masterutbildning med inriktning mot Business Intelligence (BI).

-Högskolan Dalarna får nu sin andra master, i Business Intelligence godkänd av Högskoleverket, säger rektor Agneta Stark i en kommentar. Ett bra teamarbete med unga forskare från olika discipliner med Kenneth Carling i spetsen ligger bakom det här resultatet. Detta visar också att Högskolans forskningsstrategi är framgångsrik, säger hon.

Unga forskare ligger bakom framgången
Kenneth Carling, professor i statistik vid Högskolan Dalarna, berättar att han inför arbetet med ansökan om masterutbildningen ville ha nya moderna och kreativa idéer.
-Jag bad en grupp unga forskare inom olika delar i detta område att arbeta fram ett koncept. Magnus Bohlin, professor i kulturgeografi, har varit gruppens stöd under resans gång, säger Kenneth Carling.

Nära samarbete med stora företag
Högskolan Dalarna har i området mikrodataanalys etablerat ett nära samarbete med processindustrin, statliga verk och detaljhandeln. Det här ger viktiga ingångar till en kommersiell arbetsmarknad som i övrigt domineras av stora företag som SAS, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, Mc Kinsey och Accentura, vilka också skulle kunna vara samarbetspartners för Högskolan.

Nu kan vi möta regionala behov på arbetskraft
Masterexamensrätten innebär att Högskolan Dalarna nu kan starta olika utbildningar inom mikrodataanalys och själv examinera studenter på masternivå.

-Det här ger oss stor flexibilitet att hitta bra utbildningslösningar, som syftar till framför allt att möta det regionala behovet på arbetskraft, speciellt inom data och IT-relaterade företag. Det säger Kenneth Carling, professor i statistik vid Högskolan Dalarna.

För mer information ring gärna Kenneth Carling, telefon: 023-77 89 67.

Se rapporten från Högskoleverket: www.hsv.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Dalarna

Kontakter

Hannes Forsell

Presskontakt Informatör 023-77 81 16