Pressmeddelande -

PRESSMEDDELANDE Högskolan Dalarna: Omtag för socionomexamen vid Högskolan Dalarna

Hösten 2009 lämnade Högskolan Dalarna in en ansökan om examensrätt för socionomutbildning till Högskoleverket (HSV). Högskoleverkets beslut efter granskning innebär att Högskolan Dalarna i nuläget inte får socionomexamen.

-Det här sporrar till nya tag för att verkligen få examensrätt, säger akademichef Stina Jeffner. Högskoleverket har uppmanat oss att komma in med en ny ansökan. Jag räknar med att vi lämnar in en ansökan redan i höst.

Högskolan Dalarna har i flera år - i nära samverkan med regionala företrädare – arbetat för att få examensrätt. Mycket arbete har lagts ned för att på några år bygga upp en utbildning som ska motsvara de krav som Högskoleverket ställer på socionomutbildning. Resultatet av detta arbete hittills – Socialarbetarprogrammet – har många sökande och är uppskattat såväl bland studenter som av arbetsgivare inom regionen.

Högskoleverkets bedömning av Högskolan Dalarnas ansökan om socionomexamen genomfördes under våren 2010 utifrån de nya och strängare kvalitetskrav som utformats genom den nationella utvärdering som verket genomförde 2009. Av 16 socionomutbildningar fick sju examensrätten ifrågasatt vid den utvärderingen.

-Högskoleverkets bedömargrupp ställer sig positiva till vår ansökan när det gäller utbildningens innehåll, struktur och i synnerhet uppläggningen av den verksamhetsförlagda utbildningen. Den sistnämnda punkten får mycket goda vitsord, vilket alla parter som jobbat med ansökan har anledning vara stolta över, säger akademichef Stina Jeffner.

-Nu vet vi också vad vi måste arbeta vidare på. Det handlar bl a om förtydliganden av kursplaner, förstärkning av den akademiska kompetensen och forskningen inom huvudområdet socialt arbete, kvalitetssäkring av examensmålen och att tydliggöra examinationen av den verksamhetsförlagda utbildningen. Rekrytering av lektorer med forskningsmöjligheter inom ämnet socialt arbete är en högt prioriterad fråga.

För eventuella frågor kontakta gärna Stina Jeffner, chef för Akademin Hälsa & Samhälle,
mobil 070-825 45 97 (efter kl 15.00 idag).


Annette Skogsjö
Pressansvarig och redaktör
Högskolan Dalarna/Dalarna University
791 88 Falun
Besöksadress/Visiting address: Högskolegatan 2, Falun
Tfn/Phone: 023-77 81 60
Mobile 070-510 81 60
e-post: ask@du.se
www.du.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Dalarna

Kontakter

Hannes Forsell

Presskontakt Informatör 023-77 81 16