Forskning av internationell klass om ett hälsofrämjande arbetsliv

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 08:00 CEST

- På vissa områden är vi helt i frontlinjen enligt internationella experter, speciellt när det gäller vår forskning om variation och återhämtning vid fysiska belastningar, säger Svend Erik Mathiassen. - Med stöd av vår forskning drev facket igenom förändring för flygplanslastare inom flygindustrin. Så nu är det våra ideer man kör med internationellt.

20 miljoner till forskning för att utveckla och förnya regionens industriföretag

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 09:00 CEST

​Forskningscentret CLIP vid Högskolan i Gävle har beviljats 20 miljoner för forsknings- och utvecklingsinsatser som ska bidra till att höja innovationsförmågan i regionens industriföretag. - Digitalisering och globalisering skapar utmaningar kring innovation och hållbarhet för dessa industriföretag och här kan vi hjälpa till, säger projektledaren Lars Bengtsson.

Ingenjörstrainees bygger vindkraftverk

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:00 CEST

Ingenjörstrainees bygger vindkraftverk. ​Under sommarlovets två första veckor har 22 gymnasieelever från Gävleborgs län sommarjobbat som ingenjörstrainees på Högskolan i Gävle. Årets huvudprojekt är att projektera och installera ett vindkraftverk. Invigningen av vindkraftverket kommer att äga rum den 21 juni och alla som vill får komma och närvara vid invigningen.

Nyheter från Högskolan i Gävle

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 11:23 CEST

Här kommer en sammanställning av en del av det vi har publicerat den senaste tiden men också lite om intressanta evenemang, föreläsningar och möten under augusti. Mer information finns på hig.se

Kommande nyheter i augusti

 • 20-22 augusti ATEE Årskonferens 2018 En framtid för alla - undervisning för ett hållbart samhälle. Den 43:e stora internationella konferensen som riktar sig till lärare och skolpersonal i hela världen hålls i år på Högskolan i Gävle.
 • 29 augusti Introduktionsdag för nya studenter
  Högskolan i Gävle tillsammans med Gävle kommun och Gefle studentkår hälsar alla nya studenter välkomna den 29 augusti.
 • 31 augusti Introduktionsdag för internationella studenter
  Högskolan arrangerar en introduktionsdag för nya internationella studenter, och utbytesstudenter.
 • HiG Urban Studio - I en serie artiklar kommer vi att berätta om forskningsprogrammet som har visionen att bli ett världsledande forskningsprogram för hållbar stadsutveckling i Sverige och på andra håll. Forskning som ska främja människors välbefinnande under den nuvarande urbaniseringsutvecklingen samtidigt som de stärker lokala ekosystem och respekterar planetens bärkraft.


Pressmeddelanden maj-juni


För mer information, v v kontakta:
Tommy Löfgren, kommunikationschef vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 89 42, 073-642 85 49
E-post: tommy.lofgren@hig.se

Douglas Öhrbom, redaktör vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 85 09, 073-273 36 56
E-post: douglas.ohrbom@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Nyheter från Högskolan i Gävle. Här kommer en sammanställning av en del av det vi har publicerat den senaste tiden men också lite om intressanta evenemang, föreläsningar och möten under augusti. Mer information finns på hig.se

Läs vidare »

Mer konkurrenskraftiga idrottsvetare med ny internationell certfiering

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 08:00 CEST

Idrottsvetarna vid Högskolan i Gävle har fått en ny kvalitetsstämpel som ökar studenternas möjligheter på arbetsmarknaden både nationellt och internationellt. Genom ett unikt samarbete med Hälsinglands Utbildningsförbund kan nu nyutexaminerade och tidigare studenter certifieras som personliga tränare och hälso- och träningsexperter.

Socialarbetarnas arbetssituation uppmärksammas i årets avhandling

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 13:15 CEST

Jonas Welander får Forum för arbetslivsforsknings (FALF) pris för årets avhandling 2017. Han är doktor i arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola och får priset för sin forskning om socialarbetarnas arbetssituation. - Den här typen av yrken, människobehandlande arbeten, kräver att man har kvaliteten i fokus och om den är i fokus så kommer det också att bli en väldigt bra arbetsmiljö.

Matens egna gifter - vilka är de farliga?

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 08:00 CEST

Matens egna gifter - vilka är de farliga? Våra livsmedel kan innehålla naturliga gifter som kan vara nog så farliga. Vi utsätts för dem varje dag, men vet ganska lite om hur de kan påverka vår hälsa, säger Francesca Maffei, professor i farmakologi. Hon är professor i farmakologi vid universitetet i Bologna och har bl a intresserat sig för frågor som rör livskvalitet och hälsorisker.

Arbetslivets risker och möjligheter i fokus vid stor nationell konferens i Gävle

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 11:15 CEST

Hållbara arbetsplatser och kontor som är gående, aktivitetsbaserade eller kanske utomhus. Det är några områden som kommer att tas upp på den nationella arbetslivskonferensen FALF2018 på Högskolan i Gävle, 10-12 juni.

Konferensen invigs söndag 10 juni av landshövding Per Bill tillsammans med statssekreterare Irene Wennemo och generaldirektör Nader Ahmadi vid den nya Gävlebaserade Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Temat för konferensen är ”Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?” och är Forums för arbetslivsforskning stora årliga konferens. Ungefär 150 forskare och intressenter kommer att medverka under konferensen som erbjuder drygt 100 presentationer av forskningsstudier inom arbetslivsområdet. Vid inledningen på söndag klockan 16.00 kommer även Högskolans rektor Ylva Fältholm att medverka med ett tal om ”Utmaningsdriven arbetslivsforskning”. 

Högskolans Forte-centrum redovisar senaste forskningen
Ämnen som kommer att tas upp är bland annat digitalisering, hur framtidens kontor kommer att se ut, vad som kan orsaka skador i vissa yrken, hållbart och främjande arbetsliv, fysisk belastning, organisatorisk problematik, chefers utsatthet, äldre arbetskraft och hur vi influeras av Europa. Högskolans Forte-centrum, som driver forskning inom arbetshälsovetenskap, kommer att bidra med en hel del innehåll under de tre dagarna.

– Forskare från Forte-centret kommer att delge besökarna vad de 50 miljonerna som de har fått har använts till under de cirka tio år som gått sedan centret startade, säger Per Lindberg, konferensgeneral och docent i arbetshälsovetenskap.

Pris för årets avhandling 
Under tisdagen (12 juni kl. 13.00) tillkännages pristagaren för årets avhandling inom arbetslivs- och arbetsmiljöområdet. Konferensen avslutas senare på eftermiddagen med en paneldebatt mellan representanter för olika samhällsaktörer på temat ”Akademin i samhället – samhället i akademin”. Debatten kommer att handla om hur vi bryggar över mellan akademi och samhälle. Hur vi får till ett ännu mer utvecklat och mervärdeskapande samarbete som både omgivande samhälle och akademin kan dra nytta av.

– Den tror jag blir både spännande och givande. I dag kan det vara svårt för akademin att nå ut till företag, och företag kan ha svårt att komma in. Det är två olika världar med olika förväntningar. När man startar ett samarbete är det viktigt att klargöra vilka förväntningar som finns. Vi forskare behöver bli lite mer konsultmässiga, lite snabbare och ”hålla arbetsplatsen varm” så att företagen upplever att de får något tillbaka. Samtidigt måste företagen ha visst tålamod med att forskning tar tid, säger Per Lindberg.

Program och mer information: hig.se/FALF2018

Kontakt:
Per Lindberg. konferensgeneral och docent i arbetshälsovetenskap
Telefon: 0709–689686
E-post: per.lindberg@hig.se

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Hållbara arbetsplatser och kontor som är gående, aktivitetsbaserade eller kanske utomhus. Det är några områden som kommer att tas upp på den nationella arbetslivskonferensen FALF2018 på Högskolan i Gävle, 10-12 juni. Konferensen invigs av landshövding Per Bill, statssekreterare Irene Wennemo och generaldirektör Nader Ahmadi vid den nya Gävlebaserade Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Läs vidare »

Examensutställning i Industridesign

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:59 CEST

Examensutställning i Industridesign.

Färre och färre får jobb efter tre års utbildning, säger Jerzy Sarnecki i Högskolans podcast

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 08:59 CEST

I HiG-poddens andra avsnitt ger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle, sin syn på den aktuella samhällsdebatten om brott och straff. – Invandrare och brott, är ett mycket outforskat område. Det som finns är mycket forskning om att invandrare är överrepresenterade i brottsligheten. Det vet vi. Men vi behöver förstås veta varför, säger han.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • tommy.esoflokhhwjcaglxfgren@hictvjg.lzse
 • +46 73 642 85 49

 • Presskontakt
 • Redaktör
 • plcgdom@tbhifwg.adse
 • 026-648509
 • 073-273 36 56

Om Högskolan i Gävle

En hållbar livsmiljö för människan

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.

Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv är Högskolans övergripande forskningsprofiler. Viktiga delar inom denna är Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar byggd miljö, samt Belastningsskador, med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador. Högskolan erhöll 2010 rätt att bedriva egen forskarutbildning inom profilområdet Byggd Miljö och 2012 erhöll Hälsofrämjande arbetsliv också den rätten.

Högskolan i Gävle är Sveriges näst största högskola med både en stark regional förankring och ett kontaktnät som sträcker sig över hela världen. Totalt studerar 17 000 studenter vid lärosätet.

Högskolan erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

Högskolan i Gävle är ett av Sveriges ledande lärosäten inom distansutbildning. Ett stort utbud av distanskurser och ett modernt IT-stöd gör att studenter kan bo på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Adress

 • Högskolan i Gävle
 • Kungsbäcksvägen 47
 • 801 76 Gävle
 • Sweden
 • Vår hemsida