Skip to main content

Taggar

Forskning

Hållbar utveckling

Högskolan i Gävle

byggd miljö

Hälsofrämjande arbetsliv

Högskolan i Gävle 486 Hållbar utveckling 262 Forskning 223 Hälsofrämjande arbetsliv 44 byggd miljö 38 Hälsa 22 Miljöpsykologi 17 Maj-Britt Johansson 14 Energieffektivisering 14 Centrum för belastningsskadeforskning 10 Energisystem 10 Utbildningsvetenskap 10 Lärare 9 Lärarutbildning 9 Integration 8 Psykologi 7 Teknikerjakten 7 Igor Knez 7 Utbildning 7 klimat 7 Ekonomisk hållbarhet 6 Miljö 6 Lärande 6 Svend Erik Mathiassen 6 universitetskanslersämbetet 6 Företagsekonomi 6 Teknikutbildningar 6 Fereshteh Ahmadi 6 CLIP 6 Arbetsmiljö 5 Betyg 5 Lean 5 Nader Ahmadi 5 Arbetshälsa 5 sjuksköterskor 5 Daniel Pettersson 5 Sjuksköterskeutbildning 5 Bahram Moshfegh 5 Arbetsskador 5 Årets studentstad 5 Arbetshälsovetenskap 5 Industriell ekonomi 5 Skolan 5 kvalitetsutvärdering 5 Belastningsskador 5 hållbar livsmiljö 5 religionsvetenskap 5 Skola 5 Exo-legs 5 socionomer 4 Bin Jiang 4 Ingenjörstrainee 4 Forskarutbildning 4 Migration 4 Robotik 4 Människovärde 4 Matematik 4 Åsa Morberg 4 arbetsmarknad 4 Ny rektor 4 Demokrati 4 Kultur 4 Pedagogik 4 Stephan Barthel 4 Didaktik 4 Hållbar demokrati 4 Ylva Fältholm 4 Minnesforskning 4 Göran Fransson 4 Logistik 4 Utredningskriminologi 4 Geografiska informationssystem 4 Förstahandssökande 4 Kontorslandskap 4 Stress 4 maskiningenjör 4 Stina Oscarson 4 Energibesparing 4 Studiehandledare 4 Öppet hus 4 Ventilation 4 rektors länsresa 4 trådlös kommunikation 4 Äldrevård 4 5G 4 Geospatial informationsvetenskap 3 Nyhetsbrev 3 Silvia Edling 3 Forskarna på slottet 3 Stephen Stansfeld 3 kvalitet 3 Stadsplanering 3 Konfliktlösning 3 Ingenjörsutbildning 3 Mångfald 3 Kommunikation 3 Automation 3 Klimatförändringar 3 Antidoping 3 Sjuksköterska 3 Forskarskola 3 Jämställdhet 3 förskollärare 3 mångfaldsbarometern 3 Energikartläggning 3 Digitalisering 3 Dramapedagogik 3 Hållbart samhälle 3 Arbetsliv 3 Högskoleingenjör 3 Utbildningsforskning 3 Hållbara affärsrelationer 3 PISA 3 Hedersvåld 3 Krishantering 3 Förskolan 3 Helena Jahncke 3 Kompetensförsörjning 3 stödjande hjälpmedel 3 invandring 3 varumärke 3 Patrik Thollander 3 Miljöpolitik 3 Folkhälsa 3 Etnisk mångfald 3 ekonomprogrammet 3 folkhälsoproblem 3 Folkhälsovetenskap 3 Energianalys 3 Einstein 3 Söksiffror 3 åldrande befolkning 3 Konst 3 Anneli Frelin 3 Ingenjörsutbildningar 3 Global Swede 3 Socialarbetare 3 Exoskelett 3 Ljungbergsfonden 3 Kulturhistoria 3 Inomhusmiljö 3 miljöarbete 3 GIS 3 Tekniskt basår 3 Industridesign 3 Daniel Rönnow 3 Patrik Sörqvist 3 Miljöforskning 3 Urbanisering 3 Ingenjörsstudenter 3 Politiska partier 3 Marita Wallhagen 3 Karl Hillman 3 innovationsprocesser 3 Ergonomi 3 flyktingar 3 Aihie Osarenkhoe 3 Ekonomutbildning 3 Länsresan 3 Socialt arbete 3 gävle kommun 3 lärarutbildningen 3 Undervisning 3 Jerzy Sarnecki 3 Brexit 2 Våld i nära relationer 2 utbildningsprogram 2 Gurvinder Virk Singh 2 kommersialisering 2 medberoende 2 Digitala kartor 2 Maximera din potential 2 Investerare 2 grönområden 2 Project SEBRA 2 Grundskolan 2 Kina 2 Consuming the environment 2 Sanaya Singh 2 Svante Brunåker 2 alkoholism 2 Uppdragsutbildning 2 ledningsgrupp 2 Biologisk mångfald 2 idrottsvetenskap 2 media 2 Miljöteknik 2 Lars Torsten Eriksson 2 byggnadsingenjörsprogrammet 2 Svensk Fastighetsförmedling 2 Vindkraft 2 Hedersdoktorer 2 psykisk ohälsa 2 socialpsykologi 2 Nordiskt samarbete 2 Hälsingland 2 Miljöingenjör 2 KTP (Knowledge Transfer Partnerships) 2 Klimatneutralitet 2 smärta 2 naturvetenskap 2 ensamkommande flyktingbarn 2 Samverkan 2 Fysisk planering 2 Social hållbarhet 2 Karl Samuelsson 2 Breddat deltagande 2 Made by students 2 Arne Ljungqvist 2 Bokmässan 2 små- och medelstora företag 2 Lärarutbildare 2 Forsbacka biogasanläggning 2 Arbetsskadeforskning 2 Engelska 2 Magnus Lemoine 2 Co-op utbildning 2 småhus 2 Tuyet Bui 2 Arne Fagerström 2 laddningsstation för elcyklar 2 Kriminologisk kompetens 2 lärarprofessionalism 2 cancervård 2 säkerhetsarbete 2 Klara Westerlund 2 Ett steg mot Sverige 2 Roland Kadefors 2 Svetlana Paramonova 2 Installationsföreläsningar 2 Interna energiledningsarbetet 2 missbrukare 2 Brottslighet 2 Erfarna energiexperter 2 Ding Ma 2 hjälpmedel för äldre 2 Segregation 2 Anders Kompass 2 Lantmätarprogrammet 2 inomhusklimat 2 Flerspråkiga studiehandledare 2 Sarah Ljungquist 2 Yukiko Asami-Johansson 2 Ekonomi 2 Stefan Seipel 2 Per-Olof Wikström 2 entreprenörskap 2 studenter 2 anatole nöstl 2 Gunnar Herdin 2 Jari Risiniemi 2 Copingstrategier 2 beroendeproblematik 2 Andreas Haga 2 Lasse Mårtensson 2 Hälsingegårdarna 2 12-minuters miniföredrag 2 Co-op utbildningar 2 länsresa 2 luftströmmar 2 kvinnojour 2 jetstrålar 2 Tommy Gerdemark 2 Religion 2 Akademisk högtid 2 Shoaib Amin 2 mats lundberg 2 sökrekord 2 mobiltelefoni 2 populär högskola 2 mångfaldsbarometern 2014 2 hälsopedagoger 2 Rodrigo Lozano 2 Teknisk utbildning 2 lasse ekstrand 2 Stig Dagerman 2 Yttrandefrihet 2 Regional tillväxt 2 Jan Grannäs 2 Tillväxtekonomier 2 Bullerforskning 2 Automationsingenjör 2 Reshoring 2 belastningsskadeforskning 2 Miljöförstöring 2 Söktryck 2 djävulsdansen 2 Doping 2 Samhällsplanerare 2 urank 2 Äppelodling 2 pedagog 2 Per Bill 2 Bengt Söderhäll 2 varumärkeskampanj 2 Stockholm Resilience Centre 2 kulturarv 2 Rekryteringskampanj 2 Ola Wiklund 2 annika jankell 2 Arbetsintegrerad utbildning 2 Distansutbildning 2 Kriminologi 2 Gästrike återvinnare 2 skogsindustri 2 Ingenjör 2 ai 2 Teknik 2 produktutveckling 2 Social oro 2 antagningsstatistik 2 utbildningskvalitet 2 artificiell intelligens 2 Högskoleingenjörsutbildning 2 patientsäkerhet 2 Brottsdrabbade 2 dataingenjör 2 mats hyvönen 2 vård och omsorg 2 Baltikum 2 Årets lärare 2 Gävle Energi AB 2 samverkansavtal 2 metodövningsrum 2 Arbetsbelastning 2 elektronik 2 telekommunikation 2 Internationalisering 2 johan rockström 2 Barbro Holmberg 2 sanna lundell 2 Inkludering 2 Future Position X 2 Gloria Macassa 2 Aktiemarknaden 2 studentprojekt 2 robotforskning 2 SM i ekonomi 2 nyanlända 2 Human Lean 2 svenska 2 utredningsarbete 2 Annica Ernesäter 2 Dagermanseminariet 2 Lingvistik 1 skörd 1 USA 1 livsstilsförändringar 1 konsumentfrågor 1 kulturmiljö 1 förskollärarutbildning 1 sommarkurser 1 miljöpris 1 anti-mobbning 1 examensrättighet 1 erasmus 1 samhällsplanering 1 historiska byggnadstekniker 1 utbränd 1 rymdforskning 1 Sverige 1 SSAB 1 nackbesvär 1 Examensarbete 1 Högskolan 1 Sjuka hus 1 Möbelmässan 1 mobil kommunikation 1 Diskriminering 1 rehabilitering 1 kunskapsutveckling 1 rickard petrés 1 Ny styrelseordförande 1 Elbilar 1 bengt eriksson 1 tobak 1 tv 1 eva fors 1 svensk fotboll 1 livscykelanalys 1 Integrering 1 Läkemedelsbehandling 1 Omvårdnad 1 LO 1 Innovation 1 ökad lönsamhet 1 Fastighetsmäklare 1 innovationsmiljö 1 internationella studenter 1 the guardian 1 TIMSS 1 Mobbing 1 datakommunikation 1 Läkemedelsbiverkningar 1 Miljonprogram 1 vårdvetenskap 1 Världsarv 1 Hållbara städer 1 facebook 1 Företagande 1 våld 1 Primärvård 1 SUEZ 1 arne ruth 1 fjällen 1 Klassrum 1 kulturlandskap 1 Kärnkraft 1 frihet 1 albert einstein 1 Energikostnader 1 små företag 1 Sydkorea 1 Matematiklärare 1 designers 1 internet 1 coaching 1 egenvård 1 muskler 1 klimatförändring 1 Lärarutbyte 1 Populism 1 Fritidspedagog 1 Mångkultur 1 politik 1 miljöanpassat byggande 1 Olle Findahl 1 40 år 1 alzheimers 1 knowit 1 Smarta förpackningar 1 temperatur 1 Prorektor 1 Lantmäteriet 1 Kriser 1 lärcentra 1 Forskarfredag 1 Teologi 1 motorik 1 Vindkraftverk 1 landsting 1 Etik 1 Energi 1 systematiskt arbetsmiljöarbete 1 Gävle Hamn 1 Miljöstrateg 1 Antidepressiva läkemedel 1 google earth 1 transportlösningar 1 bildanalys 1 Friskolor 1 antidopning 1 psykisk sjukdom 1 sjuksköterska inom kommunal äldrevård och äldreomsorg 1 kärlek 1 fbi 1 inspirationsdag 1 kulturpolitik 1 konstruktivt tänkande 1 Högre utbildning 1 leadership 1 Grön logistik 1 ambassadör 1 samtal 1 Mynewsdesk 1 entrepenörsskap 1 twitter 1 socionomutbildning 1 vattenbranschen 1 hållbart byggande 1 studentliv 1 Psykiska problem 1 ateism 1 maivor hallén 1 japan 1 mark levengood 1 christer fuglesang 1 Ekologisk hållbarhet 1 Bioplaster 1 Ekosystemtjänster 1 Omorganisation 1 Livslångt lärande 1 Värdegrund 1 utbildningssektorn 1 kvalitetsgranskning 1 Examination 1 Tekniska utbildningar 1 behandlingspedagog 1 Kulturminnesvård 1 Svenska som andraspråk 1 Ljusdesign 1 arbetsmiljöarbete 1 Kunskap 1 grön arkitektur 1 Katastrofer 1 Miljöfrågan 1 kooperativ 1 grön el 1 sociala nätverk 1 kunskapssamhälle 1 Visa alla taggar
Nu samlas världens lärarutbildare i Gävle

Nu samlas världens lärarutbildare i Gävle

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 08:00 CEST

Lärare från bland annat Japan, Australien, Kina, Iran, Nigeria, Brasilien, USA, Ryssland och Europa, kommer i tre dagar, under konferensen ATEE vid Högskolan i Gävle, att samtala om hur undervisning ska kunna ge en framtid för alla. – Vi har medlemmar över hela världen, säger Åsa Morberg, organisationens nuvarande president och tidigare akademichef vid Högskolan i Gävle.

Årets Mångfaldsbarometer ger dubbla signaler

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 07:00 CEST

Svenskarnas attityder till mångfald uppvisar de lägsta siffrorna någonsin i Högskolan i Gävles Mångfaldsbarometer och det är bland kvinnor som attityderna har försämrats kraftigt. Samtidigt ökar andelen som har goda erfarenheter av att ha kollegor med utländsk bakgrund, i skolan eller på jobbet, till den högsta uppmätta andelen någonsin.

Att växla miljö på jobbet är produktivt

Att växla miljö på jobbet är produktivt

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2018 08:00 CEST

Att växla miljö på jobbet är produktivt. En studie vid Trafikverket visar att prestationen skiljer sig åt inom olika arbetsytor i det aktivitetsbaserade kontoret och att den stiger om man får gå undan till ett tyst rum eller sitta i en tyst zon, säger Helena Jahncke, som varit projektledare för forskningsstudien vid Högskolan i Gävle.

20 miljoner till forskning för att utveckla och förnya regionens industriföretag

20 miljoner till forskning för att utveckla och förnya regionens industriföretag

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 09:00 CEST

​Forskningscentret CLIP vid Högskolan i Gävle har beviljats 20 miljoner för forsknings- och utvecklingsinsatser som ska bidra till att höja innovationsförmågan i regionens industriföretag. - Digitalisering och globalisering skapar utmaningar kring innovation och hållbarhet för dessa industriföretag och här kan vi hjälpa till, säger projektledaren Lars Bengtsson.

Ingenjörstrainees bygger vindkraftverk

Ingenjörstrainees bygger vindkraftverk

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:00 CEST

Ingenjörstrainees bygger vindkraftverk. ​Under sommarlovets två första veckor har 22 gymnasieelever från Gävleborgs län sommarjobbat som ingenjörstrainees på Högskolan i Gävle. Årets huvudprojekt är att projektera och installera ett vindkraftverk. Invigningen av vindkraftverket kommer att äga rum den 21 juni och alla som vill får komma och närvara vid invigningen.

Nyheter från Högskolan i Gävle

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 11:23 CEST

Nyheter från Högskolan i Gävle. Här kommer en sammanställning av en del av det vi har publicerat den senaste tiden men också lite om intressanta evenemang, föreläsningar och möten under augusti. Mer information finns på hig.se

Mer konkurrenskraftiga idrottsvetare med ny internationell certfiering

Mer konkurrenskraftiga idrottsvetare med ny internationell certfiering

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 08:00 CEST

Idrottsvetarna vid Högskolan i Gävle har fått en ny kvalitetsstämpel som ökar studenternas möjligheter på arbetsmarknaden både nationellt och internationellt. Genom ett unikt samarbete med Hälsinglands Utbildningsförbund kan nu nyutexaminerade och tidigare studenter certifieras som personliga tränare och hälso- och träningsexperter.

Socialarbetarnas arbetssituation uppmärksammas i årets avhandling

Socialarbetarnas arbetssituation uppmärksammas i årets avhandling

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 13:15 CEST

Jonas Welander får Forum för arbetslivsforsknings (FALF) pris för årets avhandling 2017. Han är doktor i arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola och får priset för sin forskning om socialarbetarnas arbetssituation. - Den här typen av yrken, människobehandlande arbeten, kräver att man har kvaliteten i fokus och om den är i fokus så kommer det också att bli en väldigt bra arbetsmiljö.

Forskning av internationell klass om ett hälsofrämjande arbetsliv

Forskning av internationell klass om ett hälsofrämjande arbetsliv

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 08:00 CEST

- På vissa områden är vi helt i frontlinjen enligt internationella experter, speciellt när det gäller vår forskning om variation och återhämtning vid fysiska belastningar, säger Svend Erik Mathiassen. - Med stöd av vår forskning drev facket igenom förändring för flygplanslastare inom flygindustrin. Så nu är det våra ideer man kör med internationellt.

Matens egna gifter - vilka är de farliga?

Matens egna gifter - vilka är de farliga?

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 08:00 CEST

Matens egna gifter - vilka är de farliga? Våra livsmedel kan innehålla naturliga gifter som kan vara nog så farliga. Vi utsätts för dem varje dag, men vet ganska lite om hur de kan påverka vår hälsa, säger Francesca Maffei, professor i farmakologi. Hon är professor i farmakologi vid universitetet i Bologna och har bl a intresserat sig för frågor som rör livskvalitet och hälsorisker.

Arbetslivets risker och möjligheter i fokus vid stor nationell konferens i Gävle

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 11:15 CEST

Hållbara arbetsplatser och kontor som är gående, aktivitetsbaserade eller kanske utomhus. Det är några områden som kommer att tas upp på den nationella arbetslivskonferensen FALF2018 på Högskolan i Gävle, 10-12 juni. Konferensen invigs av landshövding Per Bill, statssekreterare Irene Wennemo och generaldirektör Nader Ahmadi vid den nya Gävlebaserade Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Examensutställning i Industridesign

Examensutställning i Industridesign

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:59 CEST

Examensutställning i Industridesign.

Färre och färre får jobb efter tre års utbildning, säger Jerzy Sarnecki i Högskolans podcast

Färre och färre får jobb efter tre års utbildning, säger Jerzy Sarnecki i Högskolans podcast

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 08:59 CEST

I HiG-poddens andra avsnitt ger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle, sin syn på den aktuella samhällsdebatten om brott och straff. – Invandrare och brott, är ett mycket outforskat område. Det som finns är mycket forskning om att invandrare är överrepresenterade i brottsligheten. Det vet vi. Men vi behöver förstås veta varför, säger han.

Gävle och Nya Zeeland utvecklar en hälsosammare stad

Gävle och Nya Zeeland utvecklar en hälsosammare stad

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 08:00 CEST

Nya Zeeland och Gävle ligger i framkant när det gäller teknik för att förbättra människors hälsa i städer och nu möts forskarna på ett öppet seminarium på Högskolan i Gävle. - Det kommer ut studenter med en ny kompetens som inte finns på arbetsmarknaden idag. Jag tror att det kommer att finnas många arbetstillfällen även på en global arena, så som FN, SIDA, etc, säger Per Andersson.

Pressinbjudan: Forskarna på slottet på Hälsinglands museum den 23 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 08:00 CEST

Möt oss denna gång i Hudiksvall i samarbete med Hälsinglands museum. Det blir en kväll med samtal kring konst och hur vårt kulturarv förenar oss. Vad kan vi lära oss av Hälsingegårdarnas måleri och uttryck? Tiderna för kvällen är seminarium kl.17-19 föreläsningar, kl.19-20.30.

Ny forskning kommer att revolutionera våra digitala kartor

Ny forskning kommer att revolutionera våra digitala kartor

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 07:00 CEST

Ny forskning kommer att revolutionera våra digitala kartor. Att kunna visa det unika med en stad eller en gata, är vad min forskning handlar om, säger Ding Ma, forskare inom geografiska informationssystem vid Högskolan i Gävle. För att modellera miljön så använder Ding Ma ett nytt sätt att tänka, som är fundamentalt annorlunda från hur det hittills har gjorts.

Edsbyföretagare lovordar samarbetet med Högskolan

Edsbyföretagare lovordar samarbetet med Högskolan

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 08:00 CEST

Edsbyföretagare lovordar samarbetet med Högskolan Det finns många små företag som har behov av kompetenta människor, säger Joel Strandell, VD för Alu Partner. Via Högskolan i Gävle fick de möjlighet att projektanställa Nina Gimström, som nu blir deras produktionschef. - Vi behövde behöver någon som kan utmana och driva våra processer framåt, en utveckling som är nödvändig, säger Joel Strandell.

PISA-fokuseringen riskerar skolans breda demokratiska uppdrag

PISA-fokuseringen riskerar skolans breda demokratiska uppdrag

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 08:00 CEST

PISA-fokuseringen riskerar skolans breda demokratiska uppdrag. Det handlar om hur man använder siffror som ett mätinstrument för att säga någonting om skolans kvalité, säger Daniel Pettersson, docent i pedagogik vid Högskolan i Gävle. - Det breda demokratiska uppdraget som skolan också har glöms då lätt bort eftersom detta inte lika enkelt låter sig mätas eller jämföras.

Jerzy Sarnecki om varför Gävles utbildning i kriminologi är landets populäraste

Jerzy Sarnecki om varför Gävles utbildning i kriminologi är landets populäraste

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 08:00 CEST

Jerzy Sarnecki om varför Gävles utbildning i kriminologi är landets populäraste. Programmet i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle, har flest antal förstahandssökande i landet till utbildningar inom kriminologi höstterminen 2018. - Vad jag tyckte saknades när det gäller kriminologiutbildningar i landet, var just en utbildning med mera praktisk inriktning, säger Jerzy Sarnecki.

Lisa och Linnéa prisade för sitt miljöarbete

Lisa och Linnéa prisade för sitt miljöarbete

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 14:38 CEST

Vid en ceremoni på Högskolan i Gävle torsdag 26 april fick Lisa Johansson och Linnéa Löfquist ta emot stiftelsen Gästrikeregionens Miljös stipendium på 7500 kr vardera. Lisa Johansson har läst Miljöteknikprogrammet vid högskolan i Gävle och är väldigt nöjd med utbildningen. Linnéa Löfquist läste Industridesignprogrammet och tycker att hon där fick värdefull kunskap och förståelse som designer.