Pressmeddelande -

Delårsrapport januari-mars 2008

För statistik, se bifogad pdf. * Koncernens nettoomsättning för januari-mars 2008 uppgick till 4 875 (januari-mars 2007: 4 787) Mkr. * Resultatet efter skatt blev 271 (397) Mkr. * Resultatet per aktie uppgick till 3,2 (4,7) kr. Avkastningen på eget kapital var 6,4 (9,7) %. * Rörelseresultatet blev 446 (634) Mkr. Resultatet påverkades negativt av lägre tidningspapperspriser och högre kostnader för virke. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster var 36 Mkr lägre än under fjärde kvartalet 2007. * Efterfrågan på tidningspapper i Europa minskade något under första kvartalet. Priset för tidningspapper gick ned. För Holmen Paper var priset i genomsnitt cirka 4 % lägre jämfört med första kvartalet 2007, medan leveranserna steg med 3 %. Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa försvagades något under första kvartalet. Iggesunds leveranser var 5 % lägre än under motsvarande period föregående år. Priserna var stabila. För ytterligare information kontakta gärna: Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05 Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 16 Christer Lewell, informationsdirektör, tel 08 – 666 21 15.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Relaterat material