Pressmeddelande -

Holmen köper Första AP-fondens aktier i Iggesund Kraft

Holmen har per den 18 mars 2005 förvärvat Första AP-fondens aktier i Iggesund Kraft. Köpeskillingen uppgår till 41 mnkr. Efter förvärvet är Holmen ägare till samtliga aktier i Iggesund Kraft. Holmen har redan konsoliderat Iggesund Kraft och förvärvet har endast begränsad effekt på koncernens resultat. Iggesund Kraft äger helt eller delvis vattenkraftstationer i Ljusnan och Iggesundsån med en årlig elproduktion som motsvarar 170 GWh. Bolaget har varit en så kallad partnerfinansiering som ägts till lika delar av Holmen och Första AP-fonden. Holmen har köpt all producerad kraft. För ytterligare information, kontakta gärna Holmens finansdirektör Anders Almgren. Tel. 08/666 21 00.

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster