Pressmeddelande -

JK för tidigt ute när det gäller hets mot folkgrupp

HomO Hans Ytterberg tillbakavisar Justitiekansler Göran Lambertz utspel idag om att skyddsnivån mot hets mot homosexuella som grupp borde sänkas för att inte skapa orealistiska förväntningar efter Högsta domstolens dom i målet mot pastor Green. - Det finns ingen anledning att i det här skedet börja tala om lagändringar. HD signalerade ganska tydligt i Green-domen att det målet rörde en mycket speciell situation. HD har nu meddelat prövningstillstånd i ett annat mål om hets mot homosexuella som grupp och ytterligare andra mål är på väg upp genom domstolarna. Det finns goda skäl att låta rättspraxis ”sätta sig” innan lagstiftningen utvärderas, säger Hans Ytterberg. - Det kan dessutom hända att det kommer fällande domar i andra länder som har motsvarande lagstiftning och att Europadomstolen själv på det viset får möjlighet att uttala sig om hur Europakonventionen skall tillämpas på situationer som den i Green-målet. Då kanske det visar sig att HD:s tolkning var fel. Det finns alltså flera goda skäl att inte i nuläget ändra den svenska lagen, avslutar Hans Ytterberg Läs mer om JK:s uttalande: http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=858395

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor