Pressmeddelande -

Svensk vald till ny ordförande i hörselskadades världsfederation

Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF), valdes på söndagen till ny ordförande för hörselskadades världsfederation, IFHOH – International Federation of Hard of Hearing People. Jan-Peter Strömgren valdes till ny IFHOH-ordförande på söndagen. Det skedde i samband med IFHOHs årsmöte den 27 april–1 maj, då representanter för världens hörselskadeorganisationer samlades i Dubrovnik, Kroatien. Jan-Peter Strömgren, 59 år, är förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF) sedan år 2000. Den nye IFHOH-ordföranden är en varm förespråkare för internationellt samarbete för att förbättra villkoren för världens cirka 120 miljoner hörselskadade och döva. Han är personligen engagerad i biståndsprojekt, bland annat i Laos. – Hörselskador är ett av världens vanligaste funktionshinder, ändå saknas fungerande hörselvård och hjälpmedel i många, många länder. Att ändra på det är ett av IFHOHs viktigaste uppdrag, anser Jan-Peter Strömgren. Läs mer om Hörselskadades Riksförbund på www.hrf.se För mer information: Ingvild Falkenhaug, informationschef, tel 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se

Ämnen

  • Arbetsliv