Gå direkt till innehåll
Rekord i antal ansökningar om hållbarhetsbidrag

Pressmeddelande -

Rekord i antal ansökningar om hållbarhetsbidrag

Vid årsskiftet stängde ansökningstiden för HSB Skånes hållbarhetsbidrag. Bidraget kan sökas av bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB och som under året som gått har genomfört hållbara åtgärder i sin förening. Nu konstaterar företaget att antalet ansökningar är det största sedan bidraget instiftades.

Bostadssektorn står för en stor del av klimatpåverkan. Hållbara åtgärder bidrar till hållbara fastigheter och i sitt miljö- och hållbarhetsarbete vill HSB Skåne nå ut även till bostadsrättsföreningar och uppmuntra styrelser att arbeta med såväl sociala som miljö- och klimatvänliga inriktningar i föreningarna. Med detta som bakgrund instiftades Hållbarhetsbidraget för några år sedan.

När ansökningstiden stängde vid årsskiftet konstaterades att ansökningarna för 2021 är fler än tidigare. Totalt har 51 ansökningar inkommit till företaget, en ökning med 23 procent från året innan. Exempel på åtgärder som ansökningarna berör är satsning på klimatsäkra fastigheter, installation av laddstolpar och solceller, upprustning av gemenskapsytor utomhus och anläggning av äng för pollinerande insekter.

- Vi upplever att Hållbarhetsbidraget tas emot väldigt positivt av våra föreningar. Det blir nu femte året som hållbarhetsbidraget delas ut och det är kul att se variationen av åtgärder och utvecklingen över tid, säger Moa Mitchell, kommunikatör på HSB Skåne.

Inom kort påbörjas arbetet med att gå igenom samtliga ansökningar innan beslut om utdelning av bidrag tas. Ansökan bedöms utifrån ett hållbarhetsperspektiv och såväl små som stora exempel är intressanta.

Hållbarhetsbidraget kan sökas av HSB-bostadsrättsföreningar tillhörande HSB Skåne som dessutom har ekonomisk eller teknisk förvaltning via företaget.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 670 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Malin Bengtsson

Malin Bengtsson

Kommunikationsansvarig HSB Skåne 046-210 84 45

Relaterat material

Relaterade nyheter

HSB Regionalt

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
ca 25 000 hyresrätter
28 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

I detta nyhetsrum återfinns regionala HSB-föreningar. Malmö, Göteborg, Stockholm och Riksförbundet har dock separata nyhetsrum.